Jak používat evidenci přijatých faktur

Datum poslední aktualizace: 17. 08. 2021

Jedno místo pro přehlednou evidenci všech přijatých faktur

Zde evidujete všechny přijaté faktury, nad kterými můžete nastavit také jednoduché schvalování pomocí hlídačů. Nahradí vám to „schvalování emailem“. Díky auditní stopě je to prokazatelnější a jednodušší a nahradí vám to jednoduchý systém schvalování faktur. Ke každé faktuře můžete navíc přidávat její pdf nebo scan jako přílohu a to včetně akceptačních dokumentů k faktuře, jako jsou předávací protokoly, akceptační protokoly nebo dodací listy.

Evidence přijatých faktur
Kam pokračovat dále