Plány aktivit

Datum poslední aktualizace: 24. 08. 2022
Pomohl Vám tento článek?
9 z celkových 9 článek pomohl.

Plány aktivit slouží pro hlídání i potvrzování

Plány aktivit slouží k plánování a potvrzování provedení různých opakovaných i jednorázových činností, jako jsou například pravidelná údržba, revize, prohlídky, školení nebo zdravotní prohlídky. Lze je použít také pro nástup nebo odchod zaměstnance. 

Pomocí plánů aktivit tedy můžete

  1. Naplánovat jednorázové nebo opakované činnosti
  2. Potvrdit provedení naplánované činnosti a připojit dokumentaci o jejím provedení (například protokol, revizní zprávu, potvrzení)

Příklady použití Plánů aktivit:

Plány aktivit údržby vozidla

Potvrzení provedené aktivity

Plán vás upozorní, kdy měla být aktivita provedena a vy následně potvrzujete její provedení.

  • Datum provedení aktivity
  • Do komentáře textem popíšete, co bylo provedeno
  • Můžete také přidat přílohu, typicky s důkazem o provedené aktivitě (např. potvrzení o účasti na školení, lékařské potvrzení, protokol z provedené údržby, kalibrační protokol a podobně).

Pokud to situace vyžaduje (například potvrzení účastni na školení pro více lidí), tak můžete aktivitu potvrdit také hromadně.

Potvrzení aktivity

Historie provedených aktivit

Plány aktivit zaznamenávají kompletní historii provedených aktivit (například výměna tonerů). Máte tak přehled o tom, kdy kdo co vykonal.

Kompletní historie provedených aktivit


Kde plány aktivit uvidíte?

  • Pro každou položku (například přístroj) vidíte seznam naplánovaných aktivit na záložce Plány aktivit.
  • Přehled všech aktivit, ke kterým máte přístup pak vidíte v reportech. 

Jak zapnout a nastavit plány aktivit

Nevidíte plány aktivit ve své evidenci?  Důvodem také může být to, že je prostě jen nemáte v evidenci aktivované pro svoji roli. Podívejte se jak to udělatPlány aktivit jsou k dispozici jen pro prémiové plány.