Aptien Policies

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení deklaruje závazek společnosti Aptien chránit a respektovat soukromí zákazníků a jejich uživatelů. Stručným a jasným způsobem říká, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje, a doplňuje Všeobecné obchodní podmínky, Politiku bezpečnosti a Politiku ochrany soukromí.

I. Prohlášení k ochraně osobních údajů

 1. Aptien Labs s.r.o. (dále jen "Aptien" nebo "my") poskytuje služby a produkty (dále jen "produkty", "služby" nebo "platforma"), které jsou určené pro profesionály, firmy a jiné organizace (dále jen "klienti" nebo "vy").
 2. Klienti používají produkty a služby pro své podnikání nebo jiné provozní potřeby a pro ukládání různých obchodních i osobních informací, k čemuž je celá platforma určená.
 3. Jako poskytovatel platformy si uvědomujeme důležitost bezpečnosti a soukromí vás i vašich dat. Proto pro nás mají soukromí a bezpečnost prvořadý význam a cítíme se zavázáni je chránit.
 4. S vašimi údaji i s údaji dalších uživatelů zásadně zacházíme etickým způsobem, tedy s nimi nijak neobchodujeme ani je nesdílíme se žádnými třetími stranami, což by bylo v rozporu s politikou ochrany osobních údajů. 
 5. Osobní údaje jsou uchovávány pouze v profesionálních datových centrech, které zajišťují vysokou mírou bezpečnosti. Data klientů z Evropy, Afriky a části západní Asie jsou umístěna na úložištích v Evropském hospodářském prostoru, data klientů z regionu Amerika, stejně tak jako z Pacifiku a z ostatních částí Asie, jsou umístěna na úložištích v USA.
 6. Vzhledem k architektuře produktů se žádný provozovatel datového centra nemůže dostat k vašim datům, tedy k datům Klienta.
 7. Shromažďujeme a uchováváme pouze vámi poskytnuté osobní údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a bezpečné poskytování služeb a produktů plynoucích z plnění smlouvy, ochrany proti zneužití nebo ochrany proti bezpečnostním hrozbám. Jde tedy o údaje nutné pro vaši registraci, provoz vašeho účtu, pro fakturaci za služby, pro informování o změnách v systému, výpadcích, o důležitých termínech jako je vypršení licence, nestržení platby a podobně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné využívat naše služby nebo produkty.

II. Definice

Ve smyslu tohoto prohlášení jsou pojmy definovány takto:

 1. "Klient", "Zákazník" nebo "Vy" je entita, která odsouhlasila obchodní podmínky a využívá našich služeb. Vy rozhodujete o právech uživatelů a jste odpovědný za jejich chování.
 2. "Uživatel" je konkrétní osoba, která používá Zákaznický účet jako konkrétní uživatel platformy, produktů nebo služeb.
 3. "Potenciální klient" je entita, která prokázal zájem o některou ze služeb.
 4. "Návštěvník" je osoba, která navštívila webové stránky některého z Produktů nebo Služeb.