Kategorie

Datum poslední aktualizace: 14. 05. 2021
Pomohl Vám tento článek?
1 z celkových 3 článek pomohl.

Kategorie umožňují jemnější členění evidencí

Kategorie jsou například různé typy smluv, typy majetku, typy zaměstnanců nebo různé typy pracovního vybavení v rámci jedné evidence.

Příkladem může být rozdělení evidence smluv na různé typy (kategorie) smluv - Obchodní smlouvy, Zaměstnanecké smlouvy, Majetkové smlouvy, Smlouvy o nákupu a tak dále. Každá kategorie může mít svoji vlastní ikonu a díky tomu získáte snadnější přehled v dané evidenci. Jednotlivé kategorie následně můžete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii.

kategorie v evidenci

Kdy použít kategorie

Kategorie pomohou snadněji třídit a odlišit různé typy 

Kategorie použijete, pokud v rámci jedné evidence potřebujete dále členit záznamy podle různých typů. Pro každý typ (kategorii) pak můžete navíc zadat odlišnou barvu nebo ikonu, což uživatelům usnadní orientaci v evidenci. Získáte tím také rychlejší možnosti vyhledávání - budete moci třídit a vyhledávat pomocí kategorií (typů). 

Uživatelé mohou mít oprávnění ke každé kategorii zvlášť  

Kategorie také použijete, pokud potřebujete, aby uživatelé v evidenci viděli jen určitý typ - například v evidenci majetku, aby viděli pouze Telefony a neviděli Automobily. Pro každou kategorii (typ majetku) lze nastavit, která role k ní má mít přístup.  

Kategorie pomohou vytvořit různé sady detailů uvnitř evidence 

Další využití kategorií je již pro pokročilé uživatele. 

Kategorie můžete použít také v situaci, kdy potřebujete pro různé typy záznamů v rámci jedné evidence vytvořit různé sady polí (detailů). To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete jako administrátor nastavit rozdílné detaily. Jiné detaily například potřebujete sledovat u interních zaměstnanců a jiné zase u agenturních pracovníků. Díky kategorizaci si tedy můžete nastavit rozdílné detaily.