Kategorie v evidenci

Datum poslední aktualizace: 23. 04. 2024
Pomohl Vám tento článek?
16 z celkových 19 článek pomohl.

Kategorie umožňují jemnější členění evidencí

Pomocí kategorií můžete rozdělit položky v evidenci. Kategorie jsou například různé typy položek v rámci jedné evidence. Například smluv, typy majetku, pracovní pozice v zaměstnancích, typy školení nebo různé typy pracovního vybavení. 

Příklad: Pomocí kategorií rozdělíte evidenci na různé typy smluv - Nákupní smlouvy, Smlouvy o údržbě a tak dále. Každý typ smlouvy může mít svoji vlastní ikonu a díky tomu získáte snadnější přehled o smlouvách. Jednotlivé kategorie následně můžete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii.

kategorie v evidenci

Kdy použít kategorie

Pokud potřebujete snadněji třídit a odlišit různé typy záznamů

Kategorie použijete, pokud v rámci jedné evidence potřebujete dále členit záznamy podle různých typů. Každou kategorii můžete navíc odlišit barvou nebo jinou ikonou, což uživatelům usnadní orientaci v evidenci. Získáte tím také rychlejší možnosti vyhledávání - budete moci třídit a vyhledávat pomocí kategorií. 

Pokud potřebujete nastavit různé plány aktivit v jedné evidenci

Pokud v rámci jedné evidence nastavit různé plány aktivit, například pro různé pracovní pozice jsou různé typy školení.

Pokud potřebujte dát uživatelům oprávnění ke každé kategorii zvlášť  

Kategorie také použijete, pokud potřebujete, aby uživatelé v evidenci viděli jen určitý typ - například v evidenci majetku, aby viděli pouze Telefony a neviděli Automobily. Pro každou kategorii (typ majetku) lze nastavit, která role k ní má mít přístup.  

Pokud potřebujete mít různé sady detailů uvnitř evidence 

Kategorie také použijete v situaci, kdy potřebujete pro různé typy záznamů v rámci jedné evidence vytvořit různé sady polí (detailů). To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete vidět různé detaily (pole). Například: V evidenci smluv budete mít dva typy (kategorie smluv): Kupní smlouvy a Smlouvy o službách a pro každou kategorii budete mít jinou sadu detailů.