Evidence

Datum poslední aktualizace: 02. 07. 2021
Pomohl Vám tento článek?
1 z celkových 2 článek pomohl.

Evidence jsou vaše šanony s informacemi

Evidence jsou něco jako šanony, ve kterých uchováváte různé druhy informací. Máte například evidenci Firem, evidenci Majetku, Zakázek, Zaměstnanců, evidenci Smluv a podobně. V každé evidenci jsou vedené jiné informace a ke každé evidenci mají přístup lidé podle svého pracovního zařazení ve firmě. Evidence jsou tedy jako elektronické šanony nebo šuplíky v kartotéce. V každé evidenci vedete informace o něčem jiném, každá evidence je určena právě pro jednu věc. Informace jsou v evidencích vedené formou záznamů.

Evidence vidíte ve svém pracovním prostoru nebo jako barevné záložky v horní části své obrazovky, evidence mají různé názvy, barvy a hlavně jiný rozsah vedených informací. 

evidence

Kde a jaké evidence vidíte?

Nabídka evidencí se odvíjí od role, ve které jste přihlášeni. Každý uživatel proto může vidět jiný seznam evidencí
Jednotliví uživatelé mají do evidencí přístup na základě svého pracovního zařazení a přidělené role v systému. Uvnitř každé evidence pak mohou uživatelé informace buď pouze vidět a zobrazovat, nebo mohou informace měnit a upravovat nebo i mazat. Jaké informace vidí a co může uživatel dělat nastavuje administrátor na základě pracovního zařazení daného uživatele.
EDIT