Role uživatele

Datum poslední aktualizace: 17. 01. 2023
Pomohl Vám tento článek?
22 z celkových 25 článek pomohl.

Co je uživatelská role

Uživatelská role je něco jako pracovní pozice. Každý uživatel má typicky přiřazenou jednu roli, pojmenovanou podle svého pracovního zařazení ve firmě. Uživatel v Aptienu může mít přiřazeno více rolí, pokud je potřeba.

Uživatelská role

Uživatelská role určuje, co v systému smíte a co ne

Role určuje, do kterých evidencí a částí Aptienu má uživatel přístup a kam ne. Je tedy důležitá pro nastavení oprávnění a přístupových práv uživatelů. Rozsah evidencí a dalších oprávnění pro každou roli určuje váš administrátor.

Jednotliví uživatelé mají tedy do evidencí přístup na základě svého pracovního zařazení.

Pro každou roli je také možné nastavit různé oprávnění uvnitř evidence. Od pouhého zobrazení údajů v nich (pouze pro čtení), přes možnost údaje upravovat, až po možnost informace mazat. Rozsah oprávnění nastavuje administrátor systému centrálně. To znamená, že firma (administrátor) určuje, kdo má kam přístup a může tedy například zabránit tomu, aby člověk v určité roli mohl informace z evidence smazat. 

Jak fungují uživatelské role

Základní přednastavené role 

V systému najdete v základu přednastavené tyto základní role, které můžete přiřazovat uživatelům, ale také je můžete měnit, přidávat nebo mazat. 

Role můžete přidávat nebo upravit

Administrátor může role jednak upravovat upravovat podle potřeb a zvyklostí vaší firmy a jednak přidávat úplně nové role. Role se nastavují v administraci. Každá role může být přiřazena více uživatelům a nebo můžete každému uživateli vytvořit jeho vlastní roli.  

Uživatel v Aptienu může mít přiřazenu jednu nebo více rolí. Role odpovídá jeho pracovnímu zařazení a ovlivňuje tedy jeho pracovní prostor - co vidí a kam má přístup, fungují tedy podobně jako pracovní pozice. Každá role má nastaveno, co v systému vidí a co v něm může dělat.