Role uživatele - přehled

Datum poslední aktualizace: 24. 04. 2024
Pomohl Vám tento článek?
28 z celkových 31 článek pomohl.

Co je uživatelská role

Uživatelská role je něco jako pracovní pozice. Každý uživatel má typicky přiřazenou jednu roli, pojmenovanou podle svého pracovního zařazení ve firmě. Uživatel v Aptienu může mít přiřazeno více rolí, pokud je potřeba.

Uživatelská role

Uživatelská role určuje, co v systému smíte a co ne

Role určuje, do kterých evidencí a částí Aptienu má uživatel přístup a kam ne. Je tedy důležitá pro nastavení oprávnění a přístupových práv uživatelů. Rozsah evidencí a dalších oprávnění pro každou roli určuje váš administrátor.

  • Jednotliví uživatelé mají tedy do evidencí přístup na základě svého pracovního zařazení.
  • Pro každou roli je také možné nastavit různé oprávnění uvnitř evidence. Od pouhého zobrazení údajů v nich (pouze pro čtení), přes možnost údaje upravovat, až po možnost informace mazat.
  • Rozsah oprávnění nastavuje administrátor systému centrálně.
  • To znamená, že firma (administrátor) určuje, kdo má kam přístup a může tedy například zabránit tomu, aby člověk v určité roli mohl informace z evidence smazat. 
Jak fungují uživatelské role

Základní přednastavené role 

V systému najdete v základu přednastavené tyto základní role, které můžete přiřazovat uživatelům, ale také je můžete měnit, přidávat nebo mazat. 

Role můžete přidávat nebo upravit

Administrátor může role jednak upravovat podle potřeb a zvyklostí vaší firmy a jednak přidávat úplně nové role. Role se nastavují v administraci. Každá role může být přiřazena více uživatelům a nebo můžete každému uživateli vytvořit jeho vlastní roli.  

Uživatel v Aptienu může mít přiřazenu jednu nebo více rolí. Role odpovídá jeho pracovnímu zařazení a ovlivňuje tedy jeho pracovní prostor - co vidí a kam má přístup, fungují tedy podobně jako pracovní pozice. Každá role má nastaveno, co v systému vidí a co v něm může dělat.