Role Provozní manažer

Datum poslední aktualizace: 02. 03. 2022

Provozní manažer je jedna ze základních rolí v systému Aptien.

Provozní manažer má na starost běžný provoz firmy. Odpovídá za bezproblémový chod organizace během běžného provozu, koordinaci, řešení provozních problémů.

Doporučujeme znát