Role Ředitel společnosti

Datum poslední aktualizace: 01. 03. 2022

Ředitel je jedna ze základních rolí v systému Aptien.

Aby měl přehled nad celou firmou, má přístup ke všem základním evidencím a to včetně personalistiky. Tedy také ke všem záznamům zaměstnanců, kde vidí všechny karty zaměstnanců. 
Doporučujeme znát