Jak přepínat mezi rolemi, pokud jich máte více

Datum poslední aktualizace: 31. 01. 2023
Pomohl Vám tento článek?
17 z celkových 20 článek pomohl.

Role určují vaše oprávnění v systému

V každé organizaci mají zaměstnanci různé pracovní úkoly, různé role a pozice. Pracují na různých pracovních pozicích, mají různé pracovní zařazení. V rámci svého zařazení pak mají rozdílné pravomoci pro práci s daty. Pravomoc konkrétního pracovníka určuje jednak, co může vidět a pak to, co s těmi daty může dělat (například má nastavený přístup k datům majetku, ale jen na úrovni čtení). V našem systému jsou data ukládána v evidencích a každý uživatel pracuje v konkrétní roli, která odpovídá jeho pracovnímu zařazení.  

  • Role je tedy sada pravomocí, oprávnění k jednotlivým evidencím. Jinými slovy oprávnění k tomu, co může uživatel vidět a jak může s daty pracovat.  
  • Každý uživatel má v systému minimálně jednu roli. Pokud to situace a jeho pracovní zařazení vyžaduje, může mít rolí přiděleno více.
  • Pokud chcete změnit svoji roli během práce, klikněte na aktuální roli (pod vaším uživatelským jménem), zobrazí se seznam. Kliknutím na vybranou roli se vaše role změní.
  • Rozsah zobrazených dat se bude měnit podle zvolené role.
změna role

Kdo vytváří role a přiděluje oprávnění

Role a jejich přiřazení k uživatelům řídí administrátor. Stejně jako jejich nastavení. Pokud vám tedy rozsah oprávnění v roli nevyhovuje, obraťte se na svého administrátora.