Jak funguje oprávnění k evidencím

Datum poslední aktualizace: 09. 06. 2021
Pomohl Vám tento článek?
1 z celkových 3 článek pomohl.

Přístup k evidencím se řídí vaší rolí

K jednotlivým evidencím a k informacím v nich uložených a dalším částem systému mají přístup jednotliví kancelářští uživatelé na základě svých rolí. Role typicky odpovídají pracovnímu zařazení konkrétního uživatele, člověka ve firmě. Rozsah oprávnění pro každou roli určuje a nastavuje váš administrátor systému na základě rozsahu odpovědností  a pravomocí, které jsou u dané role potřebné.

Role určuje, jaké vidíte evidence a aplikace

Jako kancelářský uživatel tedy vidíte v rámci svého pracovního prostoru evidence, které jsou součástí vaší pracovní role, vašeho pracovního zařazení. Stejně tak se od toho odvíjí to, co můžete v evidencích dělat. Systém tedy používáte podle toho, jaká je vaše role ve firmě a následně i v systému. Proto může mít každý uživatel ve svém pracovním prostoru zcela jinou skladbu evidencí a nemusí mít přístup k informacím, ke kterým má přístup kolega a naopak.

Systém rolí a oprávnění přístupu k informacím v evidencích pomáhá chránit informace. Každý tedy vidí to, co ze své pracovní pozice vidět má a nevidí to, co vidět nemá.

Nastavit oprávnění rolím může pouze administrátor systému.