Jak nastavit oprávnění k přílohám

Datum poslední aktualizace: 20. 04. 2022
Pomohl Vám tento článek?
10 z celkových 13 článek pomohl.

Tento článek je určen pro administrátory.

Oprávnění k přílohám v evidenci

V nastavení role můžete pro každou evidenci nastavit jaké má mít uživatel oprávnění k záložce "Přílohy".  Doporučujeme nechat výchozí nastavení oprávnění k přílohám, tedy "Dle oprávnění k evidenci" jak je uvedeno na následujícím obrázku. Takové nastavení znamená, že nastavení zrcadlí stejné oprávnění, jaké má uživatel k detailům v evidenci. Pokud tedy daná role může měnit údaje v detailech (má oprávnění "Vytvářet"), může také přidávat dokumenty. Pokud má role oprávnění například pouze "Číst", může přílohy také pouze číst. 

Oprávnění na přílohy - nastavení

Jak změnit přístupová práva k přílohám

Pokud chcete přiřadit jednotlivým rolím rozdílný přístup k evidencím a k přílohám/složkám příloh a máte v Aptienu přiřazenou roli administrátora, postupujte dle následujícího návodu:

 • Z horní lišty přejděte do „Administrace“
 • V levém menu vyberte „Role“
 • Zvolte roli, u které chcete nastavit přístup
 • U vybrané evidence klikněte na „Oprávnění na přílohy“
 • Rozklikněte roletku a vyberte úroveň oprávnění z následujících možností (vždy platí, že vyšší oprávnění zahrnuje vše z toho nižšího):
  1. „---“ - uživatel nemá k přílohám přístup, to znamená, že vůbec nevidí záložku Přílohy v dané evidenci
  2. „Dle oprávnění k evidenci“ – defaultní nastavení viz. předchozí odstavec
  3. „Číst“ - uživatel vidí nahrané přílohy
  4. „Upravovat“ – uživatel může přílohy třídit do složky a měnit jejich popis
  5. „Vytvářet“ – uživatel může přílohy nahrávat do systému
  6. „Mazat“ - uživatel může přílohy smazat
 • Nastavení uložte
Oprávnění na přílohy - nastavení úrovně oprávnění

Oprávnění ke složkám příloh

Pokud využíváte navíc složky na přílohy a potřebuje k nim nastavit různá oprávnění, přečtěte si navazující článek "Jak vytvořit složky na přílohy".