Jak nastavit oprávnění ke kategorii

Datum poslední aktualizace: 23. 04. 2024

Oprávnění lze omezit na každou kategorii zvlášť

Tento článek je určený administrátorům.

Systém umožňuje omezit přístup uživatelům na základě jejich rolí jen na určité kategorie. To znamená že můžete nastavit, aby určitou kategorii (například "Pojistné smlouvy") viděli jen někteří uživatelé a jinou kategorii (například "Nájemní smlouvy") viděli jiní uživatelé. 

Je to vhodné pro situace, kdy nechcete daným uživatelům umožnit přístup do všech kategorií v dané evidenci.  

Například v evidenci majetku můžete mít položky rozděleny do kategorií automobily, počítače a telefony. Díky tomu dokážete například uživatelské roli "Personální pracovník" zobrazit v evidenci majetku například pouze automobily, aby mohl dohledat, kdo aktuálně používá jaký automobil. 

Jak nastavit oprávnění ke kategorii

Jako administrátor přejděte do "Administrace" a do záložky "Role".

  1. Vyberte roli, pro kterou chcete nastavení provést
  2. Ve vybrané roli uvidíte seznam evidencí, do kterých má přístup
  3. Pro danou evidenci v rozšířeném nastavení vyberte "Oprávnění ke kategorií" 
  4. Zde vyberte, ke kterým kategoriím dáte roli přístup a ke kterým přístup odeberete
  5. Nastavení uložte

Stejným způsobem postupujte pro každou další evidenci, kde chcete nastavit oprávnění ke kategoriím. 

oprávnění ke kategorii