Jak funguje oprávnění k úkolům

Datum poslední aktualizace: 18. 04. 2022
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Úkol vidí pouze lidé, kteří se na něm podílí

Úkoly jsou určené pouze těm, kdo na nich pracují. Úkol tedy vidí pouze odpovědný a sledující:

  • Každý úkol má jednoho odpovědného a
  • může mít několik sledujících.

Jinými slovy, přístup k úkolům je výhradně na úrovni uživatelů a neřídí se pracovním zařazením nebo rolí, kterou v systému máte. Pokud jste na úkolu sám (jako odpovědný), nikdo jiný tento úkol nevidí ani ho nemůže otevřít. Pokud je v úkolu více sledujících, pak takový úkol vidí každý z nich.  

osoby v úkolu

Jak dát přístup k úkolu někomu jinému

Pokud chcete někomu úkol zpřístupnit, tak máte jedinou možnost, a to připojit ho k úkolu jako sledujícího nebo odpovědného. Pak se mu automaticky úkol zobrazí a bude dostávat všechna upozornění na změny v něm.

Úkoly připojené k položce

Jestliže je úkol připojený k nějaké položce, je pak v přehledu úkolů sice vidět (tedy ostatní ví, že tam nějaký úkol je), ale opět platí, že do tohoto úkolu mohou pouze uživatelé, kteří na něm pracují.  

úkol u položky