Role manažer kvality

Datum poslední aktualizace: 03. 03. 2022

Manažer kvality je jedna ze základních rolí v systému Aptien.

Manažer kvality má na starost vedení směrnic, dokumentace, soulad se zákonnými požadavky, normami a dále vedení incidentů a systém trvalého zlepšování firmy.