První kroky compliance manažera

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021

Jak řídit shodu ve firmě

Vítejte v Aptienu. Provedeme vás základy řízení shody (compliance management). Abyste věděli, co v systému možné je a co není. Co a jak můžete dělat. Kde vám pomůže, co vám při řízení shody usnadní a kde jsou jeho limity. Aptien vám pomůže řídit shodu s požadavky legislativy, standardů či norem, konkrétně umožní:

  • Vést přehled evidenci legislativy, norem a dalších předpisů, se kterými musíte shodu udržovat
  • Vytvořit a řídit evidenci vašich vnitřních předpisů, směrnic a pracovních postupů, podle kterých postupují vaši zaměstnanci
  • Vytvořit a vést popis procesů, ve kterých musíte dodržovat shodu
  • Vytvořit popis neshod a řídit nápravné a preventivní akce a opatření
  • Vést evidenci incidentů, kde dokumentujete poručení shody

Co je Aptien?

Je to aplikace pro spolupráci a komunikaci lidí uvnitř firmy, řízení úkolů a práce a vedení různých provozních firemních evidencí, firemní administrativy, řízení úkolů a práce. Není to jen systém pro řízení shody, ale je to taková elektronická kartotéka a firemní intranet, kde mohou lidé vzájemně komunikovat, je to vaše firemní nástěnka i pracovní stůl v jednom a to vše v jednom prostředí. Na rozdíl od tradičních aplikací je Aptien velmi pružný a přizpůsobitelný.

Jak budete jako manažer shody v Aptienu pracovat?

Jako člověk odpovědný za řízení shody máte na starosti přehled všech informací, které s dodržováním shody souvisí. Systém se skládá z evidencí – digitálních šanonů - ve kterých ukládáte informace. Aptien vám pomůže zejména při vedení všech praktických informací kolem předpisů a regulací a navazujících opatření a koordinovat práci, činnosti, dokumenty a další informace, které se shody týkají.

Ve svém pracovním prostoru compliance manažera uvidíte zejména evidence legislativy, vnitřních předpisů a také opatření a další evidence, ve kterých sdílíte informace napříč firmou nebo je někdo sdílí s vámi, jako jsou kontakty a firmy.