Co všechno dělá compliance manažer

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021

Compliance manažer (nebo také Manažer shody) zajišťuje soulad firemních procesů s legislativou nebo s požadavky norem, standardů nebo s požadavky klientů nebo celého dodavatelského řetězce. Stará se tedy o to, aby firma tyto požadavky splnila, aby byly přeneseny do firemních procesů pomocí směrnic, pracovních postupů a jiných dokumentů a aby tyto procesy byly řádně vykonávány. Má tedy na starosti také řízení souvisejících rizik a do jeho odpovědnosti patří reporting souladu, jednání s institucemi, partnery a také může jeho odpovědnost zahrnovat i jednání s dodavateli, pokud jsou požadavky na soulad přenášené i na ně. 

Typická náplň práce compliance manažera

 • Monitoruje změny v legislativních požadavcích
 • Monitoruje změny v normách a standardech a dalších zdrojích požadavků
 • Připravuje reporting o řízení shody v organizaci
 • Navrhuje a zavádí program shody organizace (procesy a předpisy)
 • Komunikuje s regulačními orgány
 • Vytváří firemní komunikaci o dodržování předpisů
 • Koordinuje a plánuje požadovaná školení o dodržování předpisů pro zaměstnance
 • Připravuje podklady pro vedení firmy ohledně shody
 • Zajišťuje a řídí procesy shody
 • Jedná s dodavateli, kteří se podílejí na shodě
 • Zajišťuje vzdělávání o shodě dovnitř firmy
 • Komunikuje s účetní nebo s právní kanceláří
 • Pořizuje záznamy z porad týkajících se shody
 • Řídí nápravní a preventivní opatření vyplývající z rizik nebo porušení shody
 • Odpovídá za evidenci a vyřizování incidentů porušení shody

Specializace compliance manažerů

Oblastí, kde musí firma prokazovat shodu je celá řada. I proto se compliance manažeři často specializují na jednu oblast, ve které mají expertýzu. Nejčastější specializace manažerů shody jsou:

 • Manažer shody v BOZP (Bezpečnost práce a zdraví na pracovišti)
 • Manažer shody s předpisy v životním prostředí 
 • Manažer IT compliance
 • Manažer informační bezpečnosti, shody s ISO 27000
 • Shoda ve finanční regulaci, například AML
 • Manažer shody s HIPAA
 • Manažer shody s GDPR