Jak nastavit hlídání termínů údržby a revizí

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021

Hlídání termínů údržby nebo revizí majetku

Termíny revizí nebo údržby můžete hlídat v každé majetkové evidenci a využijete k tomu možnosti hlídačů. V systému máte tři základní možnosti hlídání termínů, podle situace a podle toho, jak s termíny pracujete: 

 • Jednorázové upozornění v konkrétní den - nejjednodušší volba, hlídač vás předem upozorní v konkrétně zadaný den, kdy potřebujete kontrolu, revizi nebo údržbu provést
 • Opakované upozorňování - hlídač vás upozorňuje opakovaně, pravidelně v nastavených intervalech (například každý týden v pondělí). To je vhodné pro často se opakující kontroly nebo revize
 • Upozornění za základě lhůty - hlídač vás upozorní po uplynutí lhůty od zadaného data (například po roce, po dvou letech)

Jak nastavit hlídání termínů údržby

Hlídače termínů údržby nastavujete pro jednotlivá zařízení následujícím způsobem:

 1. Vyberte zařízení pro které chcete upozornění nastavit
 2. Přejděte do záložky "Detaily"
 3. Vyberte "Správa a údržba"
 4. Vyberte datumové pole "Revize"
 5. V řádce klikněte na ikonu hlídacího psa a poté na "+ Nastavit nové hlídání"
 6. Vyberte jednu z možností uvedených níže
 7. Vyplňte název hlídače, komu se má upozornění zasílat, a zasílaný text
 8. Hlídače uložte

Jednorázové upozornění na termín údržby v konkrétní den 

Tuto možnost zvolíte, pokud máte naplánovanou revizi či aktivitu údržby na konkrétní den. Jakmile je splněno, nastavíte další konkrétní den. 

Jak na to: V nastavení hlídače vyberte možnost "V konkrétní den" a zvolte den pro upozornění

Opakované upozorňování na termíny kontrol

Tyto možnost zvolíte, pokud provádíte pravidelnou častou údržbu nebo kontrolu zařízení a potřebujete, aby pracovník dostával pravidelné upozornění. Nastavíte, jak často potřebujete dostávat upozornění. Můžete si vybrat mezi periodicitou jednou za jeden až sedm dní nebo mezi několikrát za jeden až sedm týdnů.

Jak na to: V nastavení hlídače vyberte možnost "Opakovaně" a dále vyberte jak často a kdy chcete být upozorněni.

Upozornění na základě lhůty

Tato možnost je vhodná pro situace, kdy potřebujete od zadaného termínu revize pravidelně upozorňovat v zadaných lhůtách revizí (například roční nebo dvouletá lhůta). Systém hlídá lhůtu, kterou zadáte od daného datumu. V této variantě zadáte do pole "Revize" datum první revize a od ní se budou odvíjet hlídané lhůty. Lhůty je možné nastavit v rozmezí 1 měsíc až 15 let.

Jak na to: V nastavení hlídače vyberte možnost "Na výročí" , do pole "Opakuj upozornění jednou za" zadejte (typicky rok nebo 2 roky), a do pole "Dní předem" zadejte kolik dní dopředu chcete zaslat upozornění. 

Příklad: Datum revize máte nastavený na 10.10.2020. Pokud nastavíte periodicitu jednou rok a 30 dní předem, pak dostanete upozornění 10.9.2021. 

Kdy přijde upozornění na revizi nebo kontrolu

Upozornění o hlídači dostanete vždy do vašeho inboxu a zároveň do vaší emailové schránky, a to o půlnoci před začátkem dne, který si nastavíte.

Příklad: Potřebujete ohlídat datum 27.11.2020. Hlídač vám pošle upozornění o půlnoci dne 26.11.2020.

Kde se plánované aktivity údržby zobrazují 

Nastavení hlídači na aktivity údržby jsou zobrazeni zeleně. Všechny své nastavené hlídače, včetně těch, kde jste byli nastaveni jinou osobou jako příjemce upozornění, vždy vidíte v záložce Hlídači nebo v plánech údržby.

Termíny v plánu údržby 

Zobrazení celkového plánu údržby uvidíte v přehledu hlídačů, který otevřete kliknutím na "Hlídači" v levém menu. Vidíte název hlídače, co hlídá a kde hlídá, za kolik dní nastane nebo kdo z vašich kolegů má k danému hlídači přístup a může měnit jeho nastavení a zároveň dostane upozornění. Také na této stránce můžete měnit nastavení vašich hlídačů. Najdete zde i vypnuté hlídače, které můžete například smazat nebo opět aktivovat.