Co všechno dělá správce majetku

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Software pro správu, údržbu a evidenci majetkuEvidence majetku
Pomohl Vám tento článek?
26 z celkových 29 článek pomohl.

Správce majetku zajišťuje správu a údržbu firemního majetku. Stará se tedy o to, aby veškerý byl řádně udržován a to jak preventivně, tak i aby řádně probíhaly opravy majetku.  

Typická pracovní náplň správce majetku

 • Zajišťuje správu firemního majetku
 • Monitoruje změny v požadavcích na majetek
 • Orientuje s v technických parametrech spravovaného majetku 
 • Orientuje se v technologiích (vzduchotechnika, elektrozařízení, elektrorozvody, výtahy, OTK)
 • Organizuje činnosti při zajišťování údržby
 • Organizuje nebo provádí plánovanou a preventivní údržbu majetku
 • Řeší zásadní finanční situace a záležitosti při správě majetku
 • Zajišťuje předepsané revizní zkoušky a hlídání termínů revizí
 • Jedná s dodavateli služeb (opravy, údržba, revize a podobně) 
 • Organizuje pronajímání prostor
 • Vede smluvní dokumentaci k službám údržby a pořízení majetku
 • Řeší rozúčtování služeb (nájemné, energie, utility)
 • Řeší podpůrnou infrastrukturu objektů (napojení na sítě)
 • Má na starost všechny podpůrné služby (od údržby po úklid)
 • Odpovídá za evidenci a vyřizování námětů na zlepšení