Co všechno dělá facility manager

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Software pro správu, údržbu a evidenci majetkuEvidence majetku
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Facility manažer zajišťuje správu a údržbu majetku a soulad s potřebami uživatelů. Lze tedy říci, že funguje nejen jako správce majetku, ale nad rámec toho se stará o soulad s potřebami a požadavky lidí, kteří majetek používají. Stará se tedy o to, aby veškerý majetek plnil požadavky lidí pracujících ve firmě. 

Typická náplň práce facility manažera

 • Zajišťuje správu firemního majetku
 • Zajišťuje celkový soulad s požadavky a potřebami uživatelů (lidí)
 • Monitoruje změny v požadavcích na majetek
 • Orientuje se v technických parametrech spravovaného majetku 
 • Orientuje se v technologiích (vzduchotechnika, elektrozařízení, elektrorozvody, výtahy, OTK)
 • Organizuje činnosti při zajišťování údržby
 • Organizuje nebo provádí plánovanou a preventivní údržbu majetku
 • Řeší zásadní finanční situace a záležitosti při správě majetku
 • Zajišťuje předepsané revizní zkoušky a hlídání termínů revizí
 • Jedná s dodavateli služeb (opravy, údržba, revize a podobně) 
 • Organizuje pronajímání prostor
 • Vede smluvní dokumentaci k službám údržby a pořízení majetku
 • Řeší rozúčtování služeb (nájemné, energie, utility)
 • Řeší podpůrnou infrastrukturu objektů (napojení na sítě)
 • Má na starost všechny podpůrné služby (od údržby po úklid)
 • Odpovídá za evidenci a vyřizování námětů na zlepšení