Jak používat evidenci místností

Datum poslední aktualizace: 17. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Administrativa ve firmě i kancelářiFiremní administrativa
Pomohl Vám tento článek?
16 z celkových 19 článek pomohl.

Přehled místností ve vaší firmě 

Tato majetková evidence je určena pro správce majetku nebo osobu pracující na obdobné pozici. Evidence místností vám poskytne komplexní přehled o všech prostorách, které potřebujte nějakým způsobem evidovat a sledovat. Z položkami této evidence můžete propojovat informace z různých evidencí jako např. evidence kancelářského nábytku (tj. Přiřadit dané místnosti vybavení, které se v ní nachází), tiskáren (jaká tiskárna je v místnosti umístěna), a tak dále. V této evidenci můžete vést informace týkající se přístupu do dané místnosti. Tyto informace jsou důležité z hlediska bezpečnosti a pomohou vám v plnění požadavku GDPR. Díky evidenci Místnosti budete snáze dokazovat bezpečnostní standardy – v případě ISO 27000 je takováto evidence nezbytná.

Vedení informací o místnostech

  • Vedení informací o vybavení místností jako podklad pro inventuru
  • Vedení informací o zabezpečení místností a vydaných klíčích nebo vstupních kartách
Evidence místností

Základní informace ke každé místnosti

  • Název místnosti 
  • Dveře k místnosti (vyberte z evidence Dveře všechny dveře, které do této místnosti vedou)
  • Umístění v budově (z evidence Budovy vyberte budovu, ve které se místnost nachází)
  • Další informace o místnosti