Role Zaměstnanec

Datum poslední aktualizace: 01. 03. 2022

Role zaměstnanec je jedna ze základních rolí v systému.

Je určena pro běžné zaměstnance, kteří nepracují v backoffice firmy. Mají přístup k celému intranetu.

Doporučujeme znát
Kam pokračovat dále