Jak plnit evidence

Datum poslední aktualizace: 09. 06. 2023
Pomohl Vám tento článek?
22 z celkových 25 článek pomohl.

Máte více způsobů, jak dostat informace do evidencí

Naplnit své evidence záznamy můžete několika způsoby.

  • Nejčastější a nejběžnější způsob je ruční vkládání, kdy postupně svými daty plníte evidenci.
  • Evidenci můžete také naplnit hromadně importem z excelové nebo jiné tabulky, ve které máte svá data
  • Můžete také využít naše otevřené API rozhraní, pomocí kterých může váš systém plnit Aptien daty
  • Pomocí integrace propojíte Aptien se svým systémem  
jak naplnit evidence

Ruční zakládání záznamů

Ruční vkládání záznamů je nejběžnější způsob, jakým se systémem jako uživatel pracujete a jak jej průběžně plníte svými daty. Postupně zakládáte jednotlivé záznamy, například novou přijatou fakturu, nového zaměstnance, novou kontaktní osobu a podobně. 

Přidání záznamu ručně

Hromadným vložením záznamů pomocí importu

Hromadné naplnění evidence (import) z excelu nebo jiné tabulky využijete buď na začátku, když potřebujete naplnit systém svými daty nebo můžete kdykoliv v průběhu data takovýmto způsobem do systému dohrávat, doplňovat. Import může provádět pouze administrátor.

Pokud dohráváte data, musíte si dát pozor na to, abyste měli svůj zdrojový soubor vyčištěný a nezakládali jste tak jednu položku vícekrát. Základní import nekontroluje duplicitu dat, nijak uživatele neomezuje a umožňuje do systému nahrát, co si uživatel přeje. 

vložení záznamů pomocí importu

Plněním daty z jiného systému pomocí API

Další způsob, jak můžete systém plnit daty je s využitím našich otevřených webových služeb (API), pomocí kterých můžete data do systému nahrávat nebo naopak data z Aptienu číst. Díky webovým službám můžete tak automaticky plnit evidenci Zaměstnanců ze mzdového systému. Budete tak mít k dispozici stále aktuální data.

Plněním daty z jiného systému pomocí integrace

Pokud máte jiný systém, ve kterém vedete svá data a potřebujete jej propojit s Aptien, pak využijete možnosti integrace. Nejčastěji jde o integraci zaměstnanců, majetku nebo projektů.