Jak plnit evidence

Datum poslední aktualizace: 21. 05. 2024
Pomohl Vám tento článek?
53 z celkových 56 článek pomohl.

Máte více způsobů, jak dostat informace do evidencí

Naplnit své evidence záznamy můžete několika způsoby.

  1. Nejčastější a nejběžnější způsob je ruční vkládání, kdy postupně svými daty plníte evidenci.
  2. Evidenci můžete také naplnit hromadně importem z excelové nebo jiné tabulky, ve které máte svá data
  3. Můžete také využít naše otevřené API rozhraní, pomocí kterých může váš systém plnit Aptien daty
  4. Pomocí integrace propojíte Aptien se svým systémem  
jak naplnit evidence


1. Ruční zakládání záznamů

Ruční vkládání záznamů je nejběžnější způsob, jakým se systémem jako uživatel pracujete a jak jej průběžně plníte svými daty. Postupně zakládáte jednotlivé záznamy, například novou přijatou fakturu, nového zaměstnance, novou kontaktní osobu a podobně. 

Přidání záznamu ručně


2. Hromadným vložením záznamů pomocí importu

Hromadné naplnění evidence (import) z excelu nebo jiné tabulky využijete buď na začátku, když potřebujete naplnit systém svými daty nebo můžete kdykoliv v průběhu data takovýmto způsobem do systému dohrávat, doplňovat.

Pokud dohráváte data, musíte si dát pozor na to, abyste měli svůj zdrojový soubor vyčištěný a nezakládali jste tak jednu položku vícekrát. Základní import nekontroluje duplicitu dat, nijak uživatele neomezuje a umožňuje do systému nahrát, co si uživatel přeje. 

vložení záznamů pomocí importu


3. Plněním daty z jiného systému pomocí API

  • Další způsob, jak můžete systém plnit daty je s využitím našich otevřených webových služeb (API), pomocí kterých můžete data do systému nahrávat nebo naopak data z Aptienu číst.
  • Díky webovým službám můžete tak automaticky plnit evidenci Zaměstnanců ze mzdového systému.
  • Budete tak mít k dispozici stále aktuální data.

4. Plněním daty z jiného systému pomocí integrace

  • Pokud máte jiný systém, ve kterém vedete svá data a potřebujete jej propojit s Aptien, pak využijete možnosti integrace.
  • Nejčastěji jde o integraci zaměstnanců, majetku nebo projektů.