Jak plnit evidence

Datum poslední aktualizace: 01. 07. 2021
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Máte více způsobů, jak dostat informace do evidencí

Naplnit své evidence záznamy můžete několika způsoby. Nejčastější a nejběžnější způsob je ruční vkládání, kdy postupně svými daty plníte evidenci. Evidenci můžete také naplnit hromadně, například z excelové tabulky nebo jiné tabulky, kterou máte již naplněnou svými daty. Poslední způsob je pomocí integrace - propojení s jiným zdrojovým systémem. Typicky to může být mzdový systém, ze kterého budete plnit evidenci Zaměstnanců. 

evidence

Ručním vkládáním záznamů

Ruční vkládání záznamů je nejběžnější způsob, jakým se systémem pracujete a jak jej průběžně plníte svými daty. Postupně zakládáte jednotlivé záznamy, například novou přijatou fakturu, nového zaměstnance, novou kontaktní osobu a podobně. 

přidání záznamu

Hromadným vložením záznamů pomocí importu

Hromadné naplnění evidence (import) z excelu nebo jiné tabulky využijete buď na začátku, když potřebujete naplnit systém svými daty nebo můžete kdykoliv v průběhu data takovýmto způsobem do systému dohrávat, doplňovat. Import může provádět pouze administrátor.

Pokud dohráváte data, musíte si dát pozor na to, abyste měli svůj zdrojový soubor vyčištěný a nezakládali jste tak jednu položku vícekrát. Základní import nekontroluje duplicitu dat, nijak uživatele neomezuje a umožňuje do systému nahrát, co si uživatel přeje. 

Plněním daty z jiného systému

Další způsob, jak můžete systém plnit daty je pomocí integrace s jiným systémem, který bude zdrojem pro vaše data. Například můžete tak automaticky plnit evidenci Zaměstnanců ze mzdového systému.  Budete tak mít k dispozici stále aktuální data.