Položky, záznamy v evidenci

Datum poslední aktualizace: 05. 09. 2022
Pomohl Vám tento článek?
24 z celkových 27 článek pomohl.

Záznam je jedna položka v evidenci 

V každé evidenci vedete záznamy, pro které je daná evidence určena. V evidenci Firmy tedy máte záznamy jednotlivých firem, v evidenci Majetek pak máte záznamy jednotlivých kusů majetku. Jednotlivé firmy nebo kusy majetku jsou pak záznamy v evidenci (nebo také položky). Můžete si je také představit jako řádky v Excelu, nebo jednotlivé listy v kartotéce. Evidenci tedy tvoří seznam záznamů (položek). Záznam a položka je to samé.

Příklady záznamů v evidencích

  • Firmy: Audi, BMW, Apple, Tesco
  • Zaměstnanci: Pavel Krejčí, Karel Bláha, Jan Stromeček
  • Smlouvy: Smlouva 263/2017, Smlouva o pronájmu kancelářských prostor
  • Majetek: stolní počítač Lenovo, tiskárna HP 2512

K jednotlivým záznamům pak vedete potřebné informace buď v textové podobě nebo formou příloh a dokumentů

záznam

Kde záznamy vidíte?

Po otevření jakékoli evidence uvidíte po levé straně seznam všech položek (záznamů) v evidenci. V pravé části obrazovky pak vidíte detaily ke každé jednotlivé položce. 

Jak záznamy do evidence přidávat?

Máte v zásadě tři možnosti, jak můžete záznamy do evidence přidávat. Ručně, importem nebo plněním daty z jiného systému.