Obrazovka položky

Datum poslední aktualizace: 23. 03. 2022
Pomohl Vám tento článek?
18 z celkových 21 článek pomohl.

Horní část karty položky

Při najetí na název položky se vám zobrazí možnost "Nastavit obrázek", kde po kliknutí se otevře menu pro změnu obrázku nebo fotky položky. Dále můžete při najetí zkopírovat název položky do schránky nebo otevřít pomocí modrého "Změnit" menu nastavení položky.

Pod názvem najdete ikonu hvězdičky, která vám označí položku jako oblíbenou. Vedle ní jsou ikony na vytvoření zápisu, úkolu a poznámky. 

V pravém rohu nad názvem kategorie najdete oko, které rozbalí menu, kde po kliknutí na "Náhled" si zobrazíte tisknutelný náhled na informace k položce. Vedle oka je ikona sdílení, která rozbaluje menu. Na výběr je v menu "Poslat upozornění", což vám otevře nové okno, kde vyberete uživatele a zprávu, kterou mu chcete poslat s upozorněním na danou položku. "Zkopíruj link do schránky" vám zkopíruje odkaz na položku do schránky. Po kliknutí na "Sdílej s hosty" se vám otevře nové okno, kde můžete zvát hosty k položce. Tlačítko "Moje vytvořené reporty" otevře seznam reportů vygenerovaných pro danou evidenci. Ikona tří teček vedle sdílení otevírá menu, ze kterého lze spustit report nebo otevřít okno s historií položky.

horní část položky

Detaily obsahují informace o položce

Záložka "Detaily" obsahuje jednotlivá pole, do kterých zadáváte informace.

Vlevo od detailu najdete otazník s nápovědou, pokud ji administrátor vyplnil. Dále najdete název detailu a vedle něj pole na vyplnění informace. Pokud jste v roli administrátora, tak mezi názvem detailu a polem pro vyplnění najdete tužku, která vám otevře menu pro editaci nastavení detailu. 

Vpravo v řádce detailu najdete ikonu pro úkoly, kde si zobrazíte úkoly vytvořené k danému detailu nebo můžete vytvořit nový úkol. Vedle se nachází ikona psa, která vám zobrazí veškeré hlídače k danému detailu nebo můžete založit nového hlídače pro daný detail. Poslední ikona spony vám zobrazí připnuté přílohy k danému detailu nebo si můžete přidat jakoukoliv přílohu nebo odkaz. Pokud některá z těchto ikon svítí zeleně, znamená to, že je již něco přidáno. 

V této záložce se také mohou vyskytnout skupiny detailů, které se vyznačují šipkou a velkým nápisem. Skupinu můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím na nápis nebo šipku. Pokud jste v roli administrátora, vidíte opět tužku, která vám otevře menu nastavení dané skupiny detailů.

Pod všemi detaily vlevo dole najdete jako administrátor modré plus, které slouží k založení nového detailu.

záložka detaily

Do příloh můžete nahrát cokoliv

Záložka "Přílohy" obsahuje všechny přílohy a odkazy, které jste nahráli nebo přidali k dané položce. 

Kliknutím na odkaz nebo přílohu je otevřete. Kliknutím na ikonu dokumentu ve sloupci "Detaily" otevřete editaci přílohy, kde měníte popis nebo složku na přílohy.

Vlevo pod všemi přílohami najdete přidání přílohy a přidání odkazu. Pokud jste v roli administrátora, máte zde také možnost vytvoření složek na přílohy.

záložka přílohy

Souvislosti propojují celý systém

Záložka "Souvislosti" obsahuje veškeré vazby na danou položku. 

Výchozí zobrazení souvislostí je nastaveno tak, že vidíte jednotlivé evidence a po jejich rozbalení vidíte konkrétní vazbu. Zobrazení si změníte kliknutím na oko vlevo a vyberete z menu jednu z možností. Změna se okamžitě projeví a vždy se můžete vrátit na původní zobrazení. Ikona vedle oka vám zapne zobrazení vazeb pomocí grafu, které můžete libovolně zapínat a vypínat.

Další vazbu přidáte pomocí "Přidej další do", kde se vám zobrazí seznam evidencí, ke kterým máte přístup a po vybrání evidence zvolíte také položku z dané evidence. Vazbu můžete také přidat rovnou ke konkrétní evidenci pomocí zeleného plus v řádce s názvem evidence, kde rovnou vybíráte položku z dané evidence.

Kliknutím na název položky ji otevřete. Kliknutím na ikonu tužky ve čtverci vpravo nebo kliknutím na modrou šipku na levé straně otevřete nastavení vazby. Na pravé straně v řádce vazby pod ikonou hodin si zobrazíte historii vazby a pomocí ikony popelnice vazbu odstraníte.

záložka souvislosti

Zápisy dokumentují události z minulosti

Záložka "Zápisy" obsahuje všechny zápisy nebo události týkající se dané položky. 

Kliknutím na tlačítko "+ přidat zápis" otevřete okno nového zápisu, který se vytvoří po kliknutí na modré "Uložit". 

Existující zápis můžete otevřít ikonkou na levé straně pod tlačítkem přidání nebo při najetí myši na zápis kliknutím. Vpravo do zápisu najdete také možnost smazat, kde se vás systém raději ještě jednou zeptá, zda chcete zápis smazat.

záložka zápisy

Přehled úkolů k položce

Záložka "Úkoly" obsahuje všechny úkoly, které jsou přiřazeny k dané položce.

Úkol otevřete kliknutím na něj.  

Modrým tlačítkem "+ Nový úkol" otevřete okno nového úkolu, který se po uložení vytvoří. To stejné platí pro tlačítko "+ Nový balíček úkolů", které otevře okno nového balíčku. Oko vlevo od těchto tlačítek otevírá menu filtrů podle stavu. Filtr můžete kdykoliv měnit podle potřeby.

záložka úkolů

Nápady a myšlenky k položce

Záložka "Poznámky" obsahuje všechny poznámky, které jsou přiřazeny k dané položce.

Poznámku otevřete kliknutím na ni. Při najetí na poznámku se vám v pravém rohu zobrazí šipka, která rozbalí menu. V menu můžete vybrat "Změnit" a poznámka se vám otevře nebo můžete vybrat "Sdílej" a poznámka přejde do režimu sdílení nebo ji můžete smazat. Systém se vás před smazáním vždy znovu zeptá, jestli chcete poznámku opravdu smazat.

záložka poznámek