Jak si seřadit položky v evidenci

Datum poslední aktualizace: 17. 05. 2021
Pomohl Vám tento článek?
16 z celkových 19 článek pomohl.

Způsob řazení můžete změnit

V evidenci můžete změnit způsob, jakým se vám řadí položky v přehledu. Vyberte si jednu z možností dalších řazení, které jsou popsány níže. Každý způsob řazení vám dává možnost seřadit si položky buď vzestupně, anebo sestupně. K tomu slouží šipka v pravém horním rohu nad seznamem položek.

řazení

Jaké jsou možnosti řazení záznamů v evidenci?

Řazení "dle abecedy"

Dle abecedy (většinou nastaveno jako výchozí) - položky se zobrazí v abecedním pořadí. Můžete si vybrat mezi vzestupným a sestupným řazením. 

Řazení "dle založení"

Tato možnost seřadí položky podle data založení položky. Tedy od nejstarších po nejnovější nebo opačně. 

Kde najdete datum založení položky? Tuto informaci můžete najít v historii položky.

Řazení "dle poslední změny"

Dle poslední změny znamená seřazení podle data poslední změny na položce, tedy posledního uložení změn a to v jakémkoliv detailu položky. 

Pokud chcete zobrazit poslední změny uvnitř evidence, můžete je buď najít na úvodní stránce evidence ve widgetu "poslední změněné", nebo tak, že zvolíte pořadí položek v evidenci "dle poslední změny". Aby se jako první zobrazily poslední změněné položky, ujistěte se, že položky jsou řazeny vzestupně - tedy že šipka vpravo nahoře ukazuje směrem dolu (viz úvod tohoto článku).

Kde si můžete zobrazit historii změn na položce? Historii změn na položce zobrazíte kliknutím na ikonu tří teček dále pak na možnost "historie". V historii položky uvidíte všechny změny, které proběhly od jejího samotného založení až do současnosti. 

Řazení "dle pořadí"

Pomocí přetahování položek (drag and drop) si můžete sami ručně navolit pořadí, ve kterém položky uvidíte (nejprve je ale potřeba povolit přesun). Můžete si tedy určit vlastní pořadí a podle toho položky v evidenci zobrazovat. Systém si toto pořadí zapamatuje a uloží si ho jako řazení "dle pořadí".

  1. Klikněte na ikonu tří teček v levém dolním rohu seznamu s položkami
  2. Povolte přesun
  3. Přetažením (drag and drop) změňte pořadí položek tak, jak Vám bude nejvíce vyhovovat
  4. Doporučujeme přes opět poté zakázat, abyste si položky omylem nepřesunuli jinak, než jak potřebujete. 

Řazení "dle prefixu"

Co je prefix? Prefix je v podstatě automatické číslování, kód, který je přiřazen každé nově založené položce. 

Řazení "dle detailu"

Díky řazení "dle detailu" budete například moci seřadit položky podle příjmení, data nástupu do zaměstnání, pracoviště, počtu zbývajících dní dovolené a mnoho dalšího. V menu si vybere podle kterého detailu (pole) chcete položky řadit.