Jak používat evidence

Jak používat evidence

Evidence slouží k uchovávání a vedení informací a fungují jako šanony. ...celý článek

Jaké evidence máte k dispozici

V Aptienu máte k dispozici z nabídky více než 50 šablon evidencí. Kromě toho si můžete vytvořit své vlastní. ...celý článek

Jak používat evidenci zaměstnanců

Evidence zaměstnanců je určena především personalistům a je určena k vedení informací potřebných pro pracovně-právní ... ...celý článek

Jak používat evidenci kontaktů

V evidenci kontaktů vedete kontaktní údaje lidí, je to vizitkář pro vaši firmu. Vše je přehledně na jednom místě a mů... ...celý článek

Jak používat evidenci firem

Evidence firem je místo, kde shromažďujete data o svých obchodních partnerech. Můžete je členit do různých kategorií ... ...celý článek

Jak používat evidenci kancelářského vybavení

Evidence je určená především pro kancelářský nábytek a další vybavení kanceláří. ...celý článek

Jak používat evidenci klíčů

Tato evidence je určená pro office managery, správce majetku či zaměstnance na jiné obdobné administrativní pozici, k... ...celý článek

Jak používat evidenci vstupních karet

V evidenci vstupních karet máte přehled všech vstupních a přístupových karet ve firmě. ...celý článek

Jak používat evidenci akcí

Zde organizujete firemní akce, jako jsou firemní setkání, teambuildingy, konference, vzdělávací ...celý článek

Jak používat evidenci automobilů

Tato evidence je určená pro evidenci firemních automobilů. ...celý článek

Jak používat evidenci nářadí a nástrojů

Zde vedete přehled nářadí a nástrojů ve vaší firmě. ...celý článek

Jak používat evidenci místností

Tato majetková evidence je určena pro správce majetku nebo osobu pracující na obdobné pozici. ...celý článek

Jak používat evidenci pracovních ochranných pomůcek

Tato evidence je určená k evidenci pracovních ochranných pomůcek a prostředků. ...celý článek

Jak používat evidenci telefonů

Tato evidence je určená k evidenci telefonních přístrojů: mobilů i pevných linek vaší firmě. ...celý článek

Jak používat evidenci certifikátů

V této evidenci máte možnost evidovat různé certifikáty, tokeny, digitální podpisy nebo další oprávnění či osvědčení. ...celý článek

Jak používat evidenci smluv

V evidenci vedete všechny vaše smlouvy ve firmě na jednom místě. Slouží jako centrální evidence smluv. ...celý článek

Jak používat evidenci pošty

Tuto evidenci bude používat jako vaši knihu odchozí a příchozí pošty. ...celý článek

Jak používat evidenci platebních karet

Tato evidence je určená pro office managery kteří zodpovídají za evidenci platebních karet debetních, kreditních nebo... ...celý článek

Jak používat evidenci síťových prvků

Tato evidence je určená pro IT manažery k evidenci síťových prvků jako jsou routery, brány, switche nebo další síťové... ...celý článek

Jak používat evidenci SIM karet

Evidence je určena pro vedení všech telefonních čísel (SIM karet), které ve vaší firmě používáte. ...celý článek

Jak používat evidenci UPS a zdrojů

Tato evidence je určená k evidenci UPS, zdrojů nebo přepěťových ochran. ...celý článek

Jak používat evidenci tiskáren

Tato evidence je určená zejména pro IT manažery nebo office manažery k evidenci tiskáren ve firmě. ...celý článek

Jak používat evidenci dveří

Tato evidence je určena pro firmy, které evidují klíče ke dveřím nebo mají systém univerzálního klíče ...celý článek

Jak používat evidenci přijatých faktur

Zde evidujete všechny přijaté faktury. ...celý článek

Jak používat evidenci počítačů

Tato evidence je určená k evidenci počítačů, notebooků a tabletů ve vaší firmě. ...celý článek

Jak používat evidenci software

Tato evidence je určená zejména pro IT manažery k evidenci softwaru a aplikací, které u vás ve firmě používáte. ...celý článek

Jak používat evidenci serverů

Tato evidence je určená pro IT manažery k vedení užitečných provozních informací o serverech. ...celý článek

Jak používat evidenci dalšího IT vybavení

Tato evidence obsahuje další IT vybavení, které není v ostatních IT evidencích. ...celý článek

Jak používat evidenci ostatního majetku

Tato evidence doplňuje ostatní majetkové evidence. ...celý článek

Jak používat evidenci organizace

Tato evidence je zdrojem informací pro organizační schéma firmy. ...celý článek

Jak si vytvářet vlastní tiskové formuláře

V Aptienu si můžete vytvořit svoje vlastní tiskové formuláře. ...celý článek

Jak si exportovat a naimportovat tiskové formuláře

Popis, jak můžete vytvořit, importovat nebo exportovat tiskové formuláře. ...celý článek

Jak nastavit upozornění na změny v evidenci

Upozornění na změny v evidenci hlídá veškeré změny, které jsou evidenci provedené. ...celý článek

Jak nastavit upozornění na změny v osobních údajích

Jak nastavit upozornění na změny v osobních údajích zaměstnanců. ...celý článek

Jak používat evidenci objednávek

Tento organizér umožňuje rychlé a snadné vytváření vašich objednávek. ...celý článek

Jak používat evidenci obchodních příležitostí

Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů. ...celý článek

Jak používat evidenci zakázek

Tato evidence je určená pro řízení a koordinaci práce na zakázkách. ...celý článek

Jak používat evidenci incidentů

Evidence je určená zadávání incidentů a vytvoření jejich přehledu napříč organizací. ...celý článek

Jak provádět hromadné změny v evidenci

Hromadnou změnou změníte kategorii nebo jeden a více detailů pro více položek najednou. ...celý článek

Jak archivovat (vyřadit) položku z evidence

V systému máte možnost položky vyřadit z evidence. U nich je zachována historie a lze je i znovu zaktivnit. ...celý článek

Jak vytvořit vazbu (souvislost, propojení informací)

Můžete vytvořit vazbu mezi jakýmikoliv dvěma položkami. Například kdo pracuje na jakém projektu, kdo pracuje na jaké ... ...celý článek

Jak upravovat položky v evidenci

Detaily zahrnují popis vlastností položek evidence. Po zadání hodnot detaily uložíte kliknutím na tlačítko vpravo dole. ...celý článek

Jak nastavit časově omezené vazby

Časová platnost vazby určuje období, pro které je daná vazba platná (aktivní). ...celý článek

Jak a proč používat tagy

Tagy (značky) jsou jedním z datových typů detailu, můžete je využívat k popisu jakékoliv položky nad rámec detailů, n... ...celý článek

Jak přidat obrázek k položce

K položce můžete přidat obrázek, který se zobrazuje na detailu. ...celý článek

Jak si nastavit grafy na dashboardu evidencí

Na dashboardu evidence si můžete zobrazit různé druhy grafů. ...celý článek

Jak používat evidenci rizik

V evidenci rizik vedete přehled všech rizik v organizaci. ...celý článek

Jak používat evidenci opatření a nápravných akcí

Evidence je určená především pro vytvoření přehledu opatření a akcí navazujících na rizika. ...celý článek

Jak vytvořit report

Report využijete k vytisknutí dat ze systému nebo k podobnému sdílení. ...celý článek

Jak řadit položky v evidenci do složek

Složky v evidencích lze použít jako další možné zpřehlednění seznamu záznamů v evidenci. ...celý článek

Jak vytvořit strukturovanou evidenci

Struktura v evidenci vám dovoluje vytvářet nadřazenost a podřazenost položek. ...celý článek

Jak si nastavit hlídače

V našem systému můžete sledovat jakýkoliv detail a pomocí nastavených hlídačů vás systém e-mailem automaticky upozorní. ...celý článek

Jak vytvářet úkoly na základě hlídače

V hlídači je možné si nastavit automatické vytváření úkolů při upozornění. ...celý článek

Jak importovat data do systému

Do jakékoliv evidence v Aptienu je možné importovat data ze souboru v xlsx formátu. ...celý článek

Jak exportovat data do Excelu

Exportujte si data z Aptienu do tabulky v Excelu. Potřebujete ale nejprve oprávnění od administrátora. ...celý článek

Jak kopírovat a sloučit položky

Ve sloučení položek jsou zahrnuty pouze souvistlosti a ostatní detaily se nepřenáší. ...celý článek

Jak se tvoří název položky

Název položky si nastavíte podle své potřeby a můžete využít i více detailů najednou. ...celý článek

Jak používat evidenci uchazečů o práci

Evidence uchazečů obsahuje všechny potřebné informace a aktivity, které vaše firma má kolem uchazečů. ...celý článek

Jako používat evidenci volných pracovních míst

Evidence volných pracovních míst slouží pro popis všech volných nebo neobsazených pracovních míst, která jsou ve vaší... ...celý článek

Jak používat evidenci pracovních smluv

Pracovní smlouvy vkládáte do samostatné evidence a propojujete je s jednotlivými zaměstnanci. ...celý článek

Jak používat evidenci projektů

Evidenci projektů využíváme jako centrální místo pro vedení informací o projektech. Je zde mnoho propojení do dalších... ...celý článek

Jak používat evidenci termínů školení

Evidence školení slouží jako ucelený přehled o všech školeních, která vaše firma organizuje na nakupuje. Součástí jso... ...celý článek

Jak používat evidenci majetku

Evidence Majetek je primárně určena k evidenci drobného majetku jako je kancelářské vybavení, výpočetní technika ,mob... ...celý článek

Jak používat a vytvářet pracovní pozice

Evidence pracovních pozic je vlastně katalog, který vznikl na základě analýzy podnikových procesů a identifikací prac... ...celý článek

Jak používat popis firemních procesů

Evidence Procesy slouží pro popis vašich firemních procesů. ...celý článek