Řízení rizik

Řízení rizik ve firmě

Vaše rizika a jejich vazby v rámci vaší organizace uchováváte v evidenci Rizik. ...celý článek

Jak provést zhodnocení a analýzu rizik

Zde najdete postup pro analýzu a zhodnocení rizik (Risk Assessment) při řízení rizik v organizaci. ...celý článek

Preventivní a nápravná opatření - jaký je rozdíl

Jaký je rozdíl mezi preventivními a nápravnými opatřeními. ...celý článek

Jako používat evidenci hrozeb

V této evidenci vedete katalog hrozeb v organizaci. ...celý článek

Jak používat registr aktiv pro rizika

Registr aktiv jako součást řízení rizik je určený pro vytvoření přehledu všech aktiv firmy, a slouží jako vstup pro a... ...celý článek

Jak nastavit mapu rizik

Administrátor může nastavit rozšíření Rizika pro evidenci Rizik, v rámci kterého se nastavuje i mapa rizik. ...celý článek