Řízení rizik

Základy řízení rizik ve firmě

V tomto článku se dozvíte, co je to znamená řízení rizik a jaké jsou jeho základy ve firmě. ...celý článek

První kroky manažera rizik

Návod krok za krokem jak řídit rizika ve firmě pomocí Aptienu. ...celý článek

Jak identifikovat rizika

V tomto článku se dozvíte různé způsoby, jak identifikovat rizika v vaší organizaci nebo firmě. ...celý článek

Jak prioritizovat rizika

V tomto článku se dozvíte, jak prioritizovat rizika. ...celý článek

Co znamená zavedení systému řízení rizik

V tomto článku se dozvíte, co znamená zavedení systému kybernetických rizik do firmy ...celý článek

Co je integrovaný systém řízení rizik

V tomto článku se dozvíte, co je to integrovaaný systém řízení rizik ...celý článek

Jaké existují typy rizik v organizaci

V tomto článku se dozvíte, jaké existují typy rizik. ...celý článek

Jaké jsou způsoby ošetření rizik

V tomto článku se dozvíte, jakými způsoby můžete ošetřit rizika. ...celý článek

Jak vytvořit registr rizik ve firmě

Návod k vytvoření registru rizik na základě registru aktiv ve firmě. ...celý článek

Jak provést analýzu rizik s pomocí aktiv

Zde najdete postup pro analýzu a zhodnocení rizik (Risk Assessment) při řízení rizik v organizaci. ...celý článek

Co je registr rizik

V tomto článku se dozvíte, co je to registr rizik a k čemu slouží. ...celý článek

Co je matice rizik

V tomto článku se dozvíte, co je to mapa rizik ...celý článek

Jak nastavit matici rizik

V tomto článku se dozvíte, jak lze nastavit Matici rizik, její osy a oblasti priorit. ...celý článek

Preventivní a nápravná opatření - jaký je rozdíl

Jaký je rozdíl mezi preventivními a nápravnými opatřeními. ...celý článek

Co je to hrozba

V tomto článku se dozvíte, co je to hrozba. ...celý článek

Jako používat evidenci hrozeb

V této evidenci vedete katalog hrozeb v organizaci. ...celý článek

Jak používat registr aktiv pro rizika

Registr aktiv jako součást řízení rizik je určený pro vytvoření přehledu všech aktiv firmy, a slouží jako vstup pro a... ...celý článek

Nejčastější incidenty a nehody na pracovišti

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou nejčastější nehody, poruchy a incidenty na pracovišti. ...celý článek