Řízení rizik

První kroky manažera rizik

Návod krok za krokem jak řídit rizika ve firmě pomocí Aptienu. ...celý článek

Řízení rizik ve firmě

Vaše rizika a jejich vazby v rámci vaší organizace uchováváte v evidenci Rizik. ...celý článek

Jak provést zhodnocení a analýzu rizik

Zde najdete postup pro analýzu a zhodnocení rizik (Risk Assessment) při řízení rizik v organizaci. ...celý článek

Jak vytvořit registr rizik ve firmě

Návod k vytvoření registru rizik na základě registru aktiv ve firmě. ...celý článek

Preventivní a nápravná opatření - jaký je rozdíl

Jaký je rozdíl mezi preventivními a nápravnými opatřeními. ...celý článek

Jako používat evidenci hrozeb

V této evidenci vedete katalog hrozeb v organizaci. ...celý článek

Jak používat registr aktiv pro rizika

Registr aktiv jako součást řízení rizik je určený pro vytvoření přehledu všech aktiv firmy, a slouží jako vstup pro a... ...celý článek

Jak nastavit mapu rizik

Administrátor může nastavit rozšíření Rizika pro evidenci Rizik, v rámci kterého se nastavuje i mapa rizik. ...celý článek

Nejčastější incidenty a nehody na pracovišti

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou nejčastější nehody, poruchy a incidenty na pracovišti. ...celý článek