První kroky manažera rizik

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Řízení rizik ve firměŘízení rizik pro firmy
Pomohl Vám tento článek?
13 z celkových 16 článek pomohl.

Jak řídit rizika ve firmě

Vítejte v Aptienu. Provedeme vás základy řízení rizik. Abyste věděli, co v systému možné je a co není. Co a jak můžete dělat. Kde vám pomůže, co vám usnadní a kde jsou jeho limity. Aptien vám pomůže řídit rizika, konkrétně umožní:

 • Vytvořit katalog rizik napříč organizací
 • Zhodnotit a popsat jednotlivá rizika
 • Vytvořit mapu rizik v organizaci
 • Vytvořit nápravné a preventivní akce a opatření
 • Řídit úkoly a práce na opatřeních 

V systému vidíte všechny souvislosti rizik na první pohled a on-line. Systém také umožní vytvářet a řídit úkoly a činnosti, které vyplývají z akcí a opatření nebo jinak souvisí s řízením rizik. Například vést zápisy z aktivit nebo z jednání, které se konkrétního rizika týkají.

Co je Aptien?

Je to aplikace pro spolupráci a komunikaci lidí uvnitř firmy, řízení úkolů a práce a vedení různých provozních firemních evidencí, firemní administrativy, řízení úkolů a práce. Není to jen systém pro řízení rizik, ale je to taková elektronická kartotéka a firemní intranet, kde mohou lidé vzájemně komunikovat, je to vaše firemní nástěnka i pracovní stůl v jednom a to vše v jednom prostředí. Na rozdíl od tradičních aplikací je Aptien velmi pružný a přizpůsobitelný.

Jak budete jako manažer rizik v Aptienu pracovat?

Jako člověk odpovědný za rizika máte na starosti přehled všech informací, které s riziky souvisí. Systém se skládá z evidencí – digitálních šanonů - ve kterých ukládáte informace. Aptien vám pomůže zejména při vedení všech praktických informací kolem rizika a navazujících opatření a koordinovat práci, činnosti, dokumenty a další informace, které se rizik týkají.

Ve svém pracovním prostoru uvidíte zejména evidenci rizika a opatření a také další evidence, ve kterých sdílíte informace napříč firmou nebo je někdo sdílí s vámi, jako jsou kontakty a firmy.  

Každé riziko má svoji kartu rizika, na které vidíte vše potřebné na jednom místě. Informace, dokumentaci, zápisy i úkoly.

Ve svém pracovním prostoru manažera rizik vidíte  

 • Aktiva - přehled firemních aktiv, od kterých se odvíjí analýza rizik
 • Rizika  – kde vedete katalog rizik ve firmě, mapy rizik a popisy jednotlivých rizik
 • Hrozby - registr hrozeb, které ve vaší firmě identifikujete
 • Opatření  - kde vedete a vidíte všechna nápravná nebo preventivní opatření na rizika navazující
 • Incidenty - evidence incidentů
 • Procesy - procesy jako zdroj rizik, zde jsou popisy procesů, na které můžete vytvořit z rizik souvislosti

Dále můžete pracovat také s dalšími informacemi  

 • Kontakty – zde je adresář lidí mimo firmu
 • Firmy - adresář firem. Je to sdílená evidence napříč firmou, ze které všichni čerpají informace o firmách