Řízení shody (Compliance management)

První kroky compliance manažera

Popis základních kroků compliance managera při řízení shody. ...celý článek

Co všechno dělá compliance manažer

Compliance manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativou nebo s požadavky norem, standardů. ...celý článek

Co všechno dělá BOZP manažer

BOZP manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pr... ...celý článek

Co dělá administrátor směrnic

Administrátor směrnic má na starosti vnitřní předpisy organizace, jako jsou směrnice, politiky, pracovní postupy a po... ...celý článek

Jak používat evidenci předpisů, zákonů a standardů

V této evidenci vedete přehled legislativy, standardů a norem, kterými se musí vaše organizace řídit. ...celý článek

Co je to compliance management

Compliance management je kontinuální proces monitoringu a hodnocení firemních procesů a předpisů. ...celý článek

Co je periodické školení zaměstnanců

Periodické školení zaměstnanců je školení, které musí organizace jako zaměstnavatel opakovaně provádět nebo vyžadovat... ...celý článek

Co jsou to směrnice a pracovní postupy

Směrnice, pracovní postupy obsahující pravidla chování nebo provádění procesů. ...celý článek