Řízení, rizika a shoda (GRC - Governance, Risk & Compliance)

Co je GRC (Governance, Risk & Compliance)

V tomto článku se dozvíte, co je to GRC (Governance, Risk & Compliance) a co zahrnuje. ...celý článek

První kroky compliance manažera

Popis základních kroků compliance managera při řízení shody. ...celý článek

Co všechno dělá compliance manažer

Compliance manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativou nebo s požadavky norem, standardů. ...celý článek

Co je to shoda (compliance)

V tomto článku se dozvíte, co je to shoda v organizaci. ...celý článek

Co je shoda pracoviště

V tomto článku se dozvíte, co je to shoda pracoviště a proč je důležitá ...celý článek

Co je řízení shody (Compliance management)

V tomto článku se dozvíte, co znamená řízení shody, dodržování předpisů (anglicky Compliance management) v organizaci. ...celý článek

Jak řídit shodu v organizaci

V tomto článku se dozvíte, jak řídit shodu v organizaci ...celý článek

Co je totální systém řízení shody

V tomto článku se dozvíte, co je to totální systém řízení shody v organizaci. ...celý článek

Co je integrovaný systém řízení shody

V tomto článku se dozvíte, co je to integrovaných systém řízení shody. ...celý článek

Jak používat evidenci předpisů, zákonů a standardů

V této evidenci vedete přehled legislativy, standardů a norem, kterými se musí vaše organizace řídit. ...celý článek

Co je periodické školení zaměstnanců

Periodické školení zaměstnanců je školení, které musí organizace jako zaměstnavatel opakovaně provádět nebo vyžadovat... ...celý článek

Role manažer kvality

Manažer kvality (nebo také compliance manager) je jedna ze základních rolí v systému Aptien ...celý článek

Standardy a předpisy IT bezpečnosti

V tomto článku přinášíme přehled nejdůležitějších standardů a předpisů v IT bezpečnosti ...celý článek

Co je business kontinuita

V tomto článku se dozvíte, co je to business kontinuita ...celý článek

Co je analýza dopadů na podnikání (BIA)

V tomto článku se dozvíte, co je to analýza dopadů na podnikání ...celý článek

Co je disaster recovery

V tomto článku se dozvíte, co je disaster recovery ...celý článek

Co je plán obnovy po havárii

V tomto článku se dozvíte, co je to plán obnovy po havárii. ...celý článek

Co je krizové řízení

V tomto článku se dozvíte, co je to krizové řízení a jak postupovat při obnově. ...celý článek