Řízení shody (Compliance management, GRC)

První kroky compliance manažera

Popis základních kroků compliance managera při řízení shody. ...celý článek

Co všechno dělá compliance manažer

Compliance manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativou nebo s požadavky norem, standardů. ...celý článek

Co všechno dělá BOZP manažer

BOZP manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pr... ...celý článek

Co dělá administrátor směrnic

Administrátor směrnic má na starosti vnitřní předpisy organizace, jako jsou směrnice, politiky, pracovní postupy a po... ...celý článek

Jak používat evidenci předpisů, zákonů a standardů

V této evidenci vedete přehled legislativy, standardů a norem, kterými se musí vaše organizace řídit. ...celý článek

Co je to compliance management

Compliance management je kontinuální proces monitoringu a hodnocení firemních procesů a předpisů. ...celý článek

Co je periodické školení zaměstnanců

Periodické školení zaměstnanců je školení, které musí organizace jako zaměstnavatel opakovaně provádět nebo vyžadovat... ...celý článek

Role manažer kvality

Manažer kvality (nebo také compliance manager) je jedna ze základních rolí v systému Aptien ...celý článek

Jak seznamovat zaměstnance s manuály a návody k obsluze

V tomto článku se dozvíte, jak seznamovat zaměstnance s manuály a návody k obsluze. ...celý článek

Jak používat evidenci Manuálů

V tomto článku se dozvíte, jak používat evidenci manuálů, návodů a uživatelské dokumentace ...celý článek