HR a personální administrativa

Základy personalistiky ve firmě

V tomto článku se dozvíte, co všechno zahrnuje personalistika ve firmě ...celý článek

První kroky personalisty

Provedeme vás základy práce personalisty, základními kroky které by měl každý personalista znát. ...celý článek

Co všechno můžete v Aptien HR dělat

Podívejte se co náš personální informační systém díky HR modulu personalistika nabízí ...celý článek

Aktivní řízení vztahů se zaměstnanci

V tomto článku se dozvíte, co je aktivní řízení vztahů se zaměstnanci, employee relationship management a jak vám Apt... ...celý článek

Jak zapnout personalistiku

Personalistika, HR management je vždy součástí vašeho Aptien. Jak ji zpřístupnit se dozvíte v tomto článku. ...celý článek

Osobní karta zaměstnance

Osobní karta zaměstnance obsahuje přehled důležitých informací ke každému zaměstnanci. ...celý článek

Jak upravit osobní kartu zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, jak upravit údaje vedené na osobní kartě zaměstnance ...celý článek

Jak přidat nové zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, jak přidat nového zaměstnance ...celý článek

Jak postupovat při nástupu zaměstnance

Nástup zaměstnance lze zvládnou lépe a snadněji pomocí šikovného nástroje. ...celý článek

Jak vytvořit plán nástupu zaměstnance

V článku je popsáno, jak můžete postupovat při vytvoření plánu nástupu zaměstnance. ...celý článek

Jak vytvořit seznam činností pro nástup zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit seznam aktivit - checklist pro usnadnění nástupu zaměstnance. ...celý článek

Jak udržovat a řídit školení ve firmě

Evidence školení slouží jako katalog školení všech školeních, která vaše firma organizuje nebo nakupuje. Součástí jso... ...celý článek

Jak sledovat a hlídat vzdělávání a certifikace zaměstnanců

Každá firma nutně potřebuje hlídat různá školení, licence a certifikace. ...celý článek

Jak vytvořit plán školení pro zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit plán školení pro zaměstnance. ...celý článek

Jak vytvořit plán odchodu zaměstnance

V tomto článku je popsáno, jak můžete vytvořit plán odchodu zaměstnance. ...celý článek

Jak plánovat periodická školení

V tomto článku se dozvíte, jak plánovat periodická a povinná školení zaměstnanců ...celý článek

Jak používat evidenci profesních certifikátů

V této evidenci evidujete různé profesní certifikáty, diplomy, profesní zkoušky, profesní licence nebo jiná profesní ... ...celý článek

Jak postupovat při odchodu zaměstnance

Jak postupovat v systému při odchodu nebo propuštění zaměstnance - doporučený návod. ...celý článek

Jak přiřadit zaměstnance na pracovní místo

V tomto článku se dozvíte, jak přiřadit zaměstnance na pracovní místo ...celý článek

Jak nastavit náhled do osobní složky

Zde se dozvíte, jak můžete v Aptien nastavit náhled zaměstnance do své osobní složky, osobních informací. ...celý článek

Jak vytvořit popis pracovní náplně

V tomto článku najdete popis postupu vytváření pracovní náplně. ...celý článek

Náhled zaměstnance do své osobní složky

V tomto článku se dozvíte co může zaměstnanec vidět ze své osobní složky ...celý článek

Jak spustit inventuru svěřeného majetku

V tomto článku je popsáno, jak můžete spustit inventuru svěřeného majetku k zaměstnanci ...celý článek

Jak zapnout správu organizace

V tomto článku se dozvíte, jak a komu můžete povolit správu organizace, jako je organigram a nastavení pracovních míst. ...celý článek

Jak změnit jméno zaměstnance

V případě potřeby můžete změnit jméno zaměstnance velmi jednoduchým způsobem. ...celý článek

Jak nastavit přístup do dokumentů v osobní složce

V tomto návodu se dozvíte, jak nastavit osobní složky zaměstnanců tak, aby do nich mohli nahrávat přílohy a nemuseli ... ...celý článek

Jak může zaměstnanec nahrávat dokumenty do své složky

V tomto článku se dozvíte, jak může zaměstnanec nahrávat dokumenty do své osobní složky ...celý článek

Jak nastavit co může zaměstnanec editovat nebo aktualizovat

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit editaci osobních údajů pro zaměstnance ...celý článek

Jak používat a vytvářet pracovní pozice

Evidence pracovních pozic je vlastně katalog, který vznikl na základě analýzy podnikových procesů a identifikací prac... ...celý článek

Jak zaměstnanec upraví nebo aktualizuje svoje osobní data

V tomto článku se dozvíte, jak můžete upravit svá osobní data. ...celý článek

Jak může manažer řídit svůj tým

V tomto článku se dozvíte, jak může manažer jako nadřízený pracovník řídit svůj tým. ...celý článek

Jak nastavit různé typy školení

V tomto článku se dozvíte jak nastavit různé typy a kategorie školení ve firmě. ...celý článek

Jak vést a evidovat pracovní smlouvy

Pracovní smlouvy zaměstnanců ukládejte k jejich záznamům do složek. ...celý článek

Jak vytvořit a používat organizační schéma firmy

V organizačním schématu firmy určujete podřízenost a nadřízenost oddělení a pracovních pozic. ...celý článek

Jak používat katalog požadavků na pracovní pozice

Využijte maximum z katalogu pracovních pozic v Aptienu. ...celý článek

Jak plánovat a evidovat lékařské prohlídky

V tomto článku se dozvíte, jak plánovat lékařské prohlídky zaměstnanců ...celý článek

Přehled vydaných pracovních pomůcek

Tento článek popisuje jak vypadá přehled vydaných pracovních pomůcek k zaměstnanci. ...celý článek

Co je pracovní místo, pracovní pozice

V tomto článku se dozvíte, co je to pracovní místo nebo pracovní pozice. ...celý článek

Co je životní cyklus zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, co je to životní cyklus zaměstnance ...celý článek

Co dělá manažer vzdělávání

V tomto článku se dozvíte, co dělá manažer vzdělávání a co je jeho náplň práce. ...celý článek

Co je profesní certifikát

V tomto článku se dozvíte, co je to profesní certifikace a proč je důležitá v praxi ...celý článek

Co je kvalifikační mezera

V tomto článku se dozvíte, co je to kvalifikační deficit nebo také kvalifikační mezera. ...celý článek

Co je regulované povolání

V tomto článku se dozvíte, co je to regulované povolání ...celý článek

Co jsou požadavky vybavení pracovního místa

Jaké jsou požadavky vybavení pracovního místa a co to vůbec je? ...celý článek

Co je kvalifikace pracovního místa

Co je to kvalifikace pracovního místa? A co všechno zahrnuje? ...celý článek

Co je shoda kvalifikace zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, co je to shoda kvalifikace zaměstnance ...celý článek

Co je specifikace pracovního místa

Zde se můžete dozvědět vše potřebné o specifikaci pracovního místa. ...celý článek

Co je soulad zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, co je soulad nebo také shoda zaměstnance s pravidly a proč je důležitá ...celý článek

Co je to pracovní náplň

V tomto článku se dozvíte, co je to pracovní náplň. ...celý článek

Co je kariérní žebřík

V tomto článku se dozvíte, co je to kariérní žebřík a k čemu je. ...celý článek

Co je profesní dráha

V tomto článku se dozvíte, co je to kariérní cesta a k čemu je ...celý článek

Co je zaměstnání

Zjistěte všechny potřebné základní informace, které musíte vědět o zaměstnání! ...celý článek

Co znamená soulad personální agendy s legislativou

V tomto článku se dozvíte, co znamená soulad personální agendy s legislativou ...celý článek

Co je plán rozvoje zaměstnance

V tomto článku se dozvíte, co je to plán rozvoj zaměstnance ...celý článek

Co je popis pracovního místa

V tomto článku se dozvíte, co je to popis pracovního místa. ...celý článek

Co je kvalifikace zaměstnanců

V tomto článku se dozvíte, co je to kvalifikace zaměstnanců. ...celý článek

Roční plán školení všech zaměstnanců

V tomto článku se dozvíte, jak využívat a sestavit roční plán školení všech zaměstnanců. ...celý článek

Formulář žádosti o provedení pracovně lékařské prohlídky

V tomto článku najdete vzorový formulář žádosti pracovnělékařské prohlídky a návod jak jej vytisknout. ...celý článek

Formulář pro lékařský posudek

V tomto článku vidíte příklad, jak vypadá formulář pro lékařský posudek tištěný z Aptienu ...celý článek

Plány školení zaměstnanců

V tomto článku se dozvíte, co jsou plány školení zaměstnanců a jak je tvořit ...celý článek

Kdo je liniový manažer

V tomto článku se dozvíte, co znamená line manažer a jaká je jeho role. ...celý článek

Co všechno dělá personalista ve firmě

Personalista nebo také HR manager zajišťuje celkovou personální agendu v organizaci. ...celý článek

Dokumenty při odchodu zaměstnance

Seznam dokumentů, které vyžaduje česká legislativa při ukončení pracovního poměru. ...celý článek

Formulář prohlášení zaměstnance o zdravotní způsobilosti

V tomto článku najdete vzorový formulář prohlášení o zdravotní způsobilosti a návod jak jej vytisknout. ...celý článek

Formulář pracovní smlouvy

V tomto článku najdete vzorový formulář pracovní smlouvy a návod jak ji vytisknout ...celý článek

Co je operativa firmy kolem lidí

V tomto článku se dozvíte, co zahrnuje operativa kolem lidí ...celý článek

Co je vztah zaměstnanec zaměstnavatel

V tomto článku naleznete vše, co potřebujete vědět o vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. ...celý článek

E2E - Vztah zaměstnanec - zaměstnavatel

V tomto článku se dozvíte, co znamená zkratka a vztah E2E Employee-to-employer ...celý článek