Jak používat evidenci profesních certifikátů

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021

Přehled všech profesních certifikátů, licencí, oprávnění a osvědčení

V této evidenci evidujete různé profesní certifikáty, diplomy, profesní zkoušky, profesní licence nebo jiná profesní oprávnění vašich zaměstnanců. Ke každému záznamu si můžete uložit sken příslušného certifikátu či jeho ověřenou kopii a provázat jej s konkrétním člověkem. Pro každý certifikát si můžete nastavit hlídání jeho platnosti. 

Hlídání platností a dalších souvislostí profesních certifikátů nebo osvědčení

  • Hlídání platnosti certifikátu, osvědčení nebo profesní zkoušky
  • Komu je certifikát vystaven
  • Automatické hlídání konce platnosti osvědčení

Pro každé profesní osvědčení vedete následující informace

  • Název profesního osvědčení (certifikátu) a jméno zaměstnance 
  • Vydavatel osvědčení
  • Konec platnosti osvědčení