Jak používat evidenci zaměstnanců

Datum poslední aktualizace: 19. 01. 2023

Tento článek je určený pro personalisty, a vedení firmy. Popisuje jak pracovat s personální evidencí zaměstnanců.

Evidence zaměstnanců je základem vaší personalistiky

Evidence zaměstnanců je určená pro personalisty a vedení společnosti, protože obsahuje osobní údaje. Slouží jako jedno centrální místo, kde máte všechny informace potřebné k zaměstnancům ve firmě. Každý ze zaměstnanců pak vidí informace o sobě ve své samoobsluzeOstatní zaměstnanci vidí své kolegy v adresáři lidí.

Doporučujeme projít návod První kroky personalisty.

V evidenci zaměstnanců vedete všechny informace o zaměstnancích. Každý člověk ve vaší firmě má svoji osobní kartu zaměstnance, kde jsou všechny jeho osobní a kontaktní údaje, pracovní smlouva, pracovní vybavení, finanční ohodnocení, vývoj mzdy, jeho benefity, vzdělávání, totožnosti nebo informace ke zdraví a další související informace, které potřebujete vést u svých zaměstnanců. Máte zde také údaje důležité pro jejich nástup, život ve firmě i k ukončení pracovního poměru. Součástí je i popis pracovní náplně nebo jeho pracovní zařazení. 

Přidávat nové zaměstnance může personalista nebo nebo i někdo jiný, pokud mu k tomu administrátor dá oprávnění.

Evidence zaměstnanců

Osobní karta zaměstnance obsahuje základní potřebné osobní údaje

Každý ze zaměstnanců má svoji osobní kartu, složku ve které jsou jeho osobní údaje. Vybrané základní informace pak může také sám editovat a vy o tom dostanete upozornění. Zjednoduší se tak celý proces komunikace mezi zaměstnancem a firmou.

Osobní karta zaměstnance je uspořádána tak, abyste vše podstatné o zaměstnanci měli na jednom místě. Pokud by vám vedené informace nestačily, dá se to snadno rozšířit. Přístup ke konkrétním údajům je omezený přístupovými právy, takže s ní můžete pracovat jen vy jako personalisté. Pokud je to ve firmě třeba, přístup do personalistiky může dostat i vedení firmy nebo například mzdoví účetní. 

Jaké informace jsou vedené na osobní kartě zaměstnance

 • Kontaktní údaje zaměstnanců
 • Osobní údaje včetně bydliště, pojišťoven a další potřebné informace pro mzdové účetní jako je zdravotní pojišťovna nebo číslo účtu pro zasílání mzdy
 • Informace o pracovní náplni, její popis další informace a pracovním zařazení
 • Pracovní vybavení zaměstnance, kde vedete, co má pracovník vydáno
 • Informace ke mzdě, odměňování a pracovní smlouvě, můžete připojit pracovní smlouvu, její přílohy a dodatky
 • Informace kvalifikaci, dosaženém vzdělání a dosavadní kariéře
 • Údaje o zdravotním stavu, zdravotních prohlídkách a pracovním omezení zaměstnance
 • Údaje o totožnosti zaměstnance
 • Záznamy o lékařských prohlídkách
 • Pracovní smlouvy
 • Výplatní pásky
 • Další osobní dokumenty

Hlídání personálních termínů a další HR administrativa

 • Vedení osobní karty zaměstnance - všech potřebných osobních údajů zaměstnanců od nástupu, před potřebnou personální administrativu až po odchod zaměstnance
 • Hlídání personálních termínů, jako jsou lékařské prohlídky a další povolení, osvědčení nebo certifikáty
 • Možnost připojení pracovní smlouvy, její přílohy a dodatky 
 • Zápisy z pohovorů se zaměstnanci
 • Vedení osobních poznámek k zaměstnancům
 • Všechny další souvislosti zaměstnance

Osobní karta zaměstnance

Jak plánovat aktivity kolem zaměstnanců

K plánování aktivit využijete záložku Plány aktivit, kde můžete plánovat  a potvrzovat jednorázové nebo opakované činnosti k zaměstnancům, jako například jejich nástup, ukončení pracovního poměru nebo rozvoj a školení zaměstnance. 

 • Onboarding 
 • Vzdělávací aktivity a osobní rozvoj 
 • Offboarding
Plánované aktivity u zaměstnanců

Jak přidat nebo odebrat přístup k evidenci Zaměstnanců

Pokud potřebujete někomu zpřístupnit nebo naopak odebrat přístup k evidenci zaměstnanců, uděláte to přes nastavení role. Návod, jak nastavit oprávnění k zaměstnancům najdete zde