Co je onboarding zaměstnance?

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Personální evidence a administrativaPersonální administrativa
Pomohl Vám tento článek?
42 z celkových 45 článek pomohl.

Co znamená a co zahrnuje onboarding zaměstnance

Onboarding zaměstnance je celý proces nástupu nového zaměstnance, který začíná přijímacím pohovorem a končí plnou adaptací zaměstnance na novém pracovním místě. Onboarding je důležitý jak z pohledu organizace, která musí zvládnout celý proces, tak z pohledu nového zaměstnance tak, aby byla zajištěna jeho rychlá orientace a začlenění do týmu spolupracovníků i všech pracovních procesů.  

 • Podpis pracovní smlouvy
 • Seznámení zaměstnance s detailní pracovní náplní  
 • Vyřízení formálních náležitostí plynoucích z platné legislativy (mzdový a evidenční list)  
 • Zavedení nového zaměstnance do systémů organizace
 • Vydání pracovních pomůcek
 • Seznámení zaměstnance s procesy a pravidly ve firmě
 • Seznámení zaměstnance s formálními i neformálními zvyklostmi ve firmě, s firemní kulturou 
 • Seznámení s firemní strategií
 • Adapatace a socializace v novém kolektivu, seznámení s nejbližšími spolupracovníky a nadřízenými
 • Seznámení s dalšími kontakty uvnitř nebo vně firmy 
 • Nastavení pracovního prostředí, oprávnění, vydání pracovních pomůcek a dalších věci (hesla, klíče, vstupní karty) 
 • Absolvování školení vyplývajících z pracovní náplně a povinností