Co všechno dělá personalista

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021

Personalista nebo také HR manager zajišťuje celkovou personální agendu v organizaci. Ve větších firmách je jeho práce rozdělena na specialisty, kteří se zaměřují na dílčí oblasti jako je zpracování mezd, nábor nových pracovníků a podobně. 

Typická pracovní náplň personalisty

 • Plánuje a vede personální agendu ve firmě
 • Je odpovědný za řízení vztahů se zaměstnanci
 • Připravuje a aktualizuje vnitřní předpisy a pracovně právní dokumenty firmy
 • Připravuje pracovní smlouvy a další dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů
 • Vyřizuje kompletní životní cyklus zaměstnance a jeho pracovněprávní záležitosti (vznik, průběh a ukončení pracovního poměru) 
 • Zajišťuje vedení personální evidence všech zaměstnanců
 • Zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců
 • Zajišťuje legislativní soulad personálních procesů ve firmě
 • Zajišťuje proces vyhledávání nových uchazečů a zájemců o práci, včetně personálního marketingu
 • Zajišťuje proces náboru a přijímání
 • Zajišťuje proces propouštění zaměstnanců
 • Zajišťuje zpětnou vazbu od zaměstnanců a eskalaci jejich žádostí, témat a problémů
 • Spolupracuje s vedením společnosti na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Zajišťuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Organizuje školení a vzdělávání zaměstnanců
 • Spolupracuje s managementem firmy při vytváření pracovních míst a popisů pracovních náplní