Co je offboarding zaměstnance?

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Personální evidence a administrativaPersonální administrativa
Pomohl Vám tento článek?
40 z celkových 43 článek pomohl.

Co znamená a co zahrnuje offboarding zaměstnance

Offboarding zaměstnance je proces odchodu, když zaměstnanec ukončuje svůj zaměstnanecký poměr a opouští organizaci. Celý proces offboardingu zahrnuje vše od předávání práce, přenosu znalostí až po formální ukončení zaměstnaneckého poměru. Jeho základní kroky tedy jsou:

 • Dokončení rozdělané práce a úkolů
 • Předávání rozdělané práce a úkolů na následovníky nebo jiné pracovníky
 • Předání funkcí a odpovědností, pravomocí na následovníky nebo jiné pracovníky
 • Vrácení pracovního vybavení, majetku, nářadí nebo dalších předmětů 
 • Vrácení nebo změna hesel, klíčů, vstupních karet
 • Změna přístupů do firemních systémů, e-mailu a podobně
 • Výstupní rozhovor při ukončení pracovního poměru
 • Výstupní dotazník  
 • Vyřešení dovolené, odstupné
 • Formální dokumenty (výstupní list, potvrzení o příjmech atd.) 

Předávání práce

 • Přenos znalostí je postupný nebo jednorázový, pamatujte, že některé znalosti nelze předat v jednotkách hodin nebo dnů
 • Předávání agendy, procesů, úkolů
 • Dokončení a předání práce – převzetí povinností, odpovědností a pravomocí 
 • Zaškolení nástupu 

Změna hesel, odevzdání vstupních karet a klíčů

 • Otázka bezpečnosti
 • Všechny systémy, kam měl zaměstnanec přístup, zejména cloudové služby, VPN, přístupy na sdílená úložiště
 • Odevzdání klíčů, vstupních karet, PINů a podobně

Proč je offboarding zaměstnance důležitý?

Zvládnutý offboarding zaměstnanců je klíčový pro udržení kontinuity fungování organizace, je důležitý z pohledu bezpečnosti i z pohledu udržení dobré pověsti vaší organizace. Je to kompletní proces, nejen vyplněný checklist na recepci. Důležitá je role nadřízeného manažera a vzájemná spolupráce. Dobrou komunikací se zabrání šíření polopravd a spekulací.

Kam pokračovat dále