Jak komunikovat s vašimi kolegy a spolupracovníky

Datum poslední aktualizace: 29. 08. 2021

V adresáři zaměstnanců najdete všechny své kolegy a informace o nich

Díky adresáři zaměstnanců, který vidíte v levém menu pod ikonou "Kolegové" vidíte přehled všech lidí ve firmě a snadno najdete jejich kontaktní údaje. O každém svém kolegovi vidíte základní kontaktní informace, jako je jméno, příjmenítelefon, e-mailová adresa a pracovní zařazení. Každého svého kolegu vidíte na samostatné kartě. U těch, kteří si přidali fotografii vidíte dokonce i jak vypadají. 

Adresář zaměstnanců tak usnadňuje interní komunikaci, díky němu ji můžete udržet na neformální úrovni a vylepšit předávání informací napříč firmou. 

Po rozkliknutí karty z přehledu se dostanete na další detailní informace, jejichž rozsah si určuje každá firma podle svých zvyklostí. O tom, jaké informace o svých spolupracovnících vidíte rozhoduje váš administrátor. Závisí tedy na tom, jaké informace se vaše firma rozhodla zpřístupnit.

V základním nastavení firmy sdílejí napříč firmou tyto informace:

  • Pracoviště, kde daný člověk pracuje
  • Číslo kanceláře 
  • Další telefonní číslo (například pevná linka)
  • Organizační jednotka
Týmový adresář zaměstnanců

Se svými kolegy také komunikujete pomocí úkolů 

Úkoly a diskuse nad nimi jsou základem komunikace mezi uživateli. Vytvořit úkol je tak jednoduché, jako napsat e-mail a podobně i funguje. Vyplníte jeho název, zadáte odpovědnou osobu, určíte další sledující osoby a pošlete. Úkoly pak vidí pouze oni, tedy pouze lidé, kteří jsou v úkolu uvedeni. Všichni z nich pak mohou úkol komentovat a tak se diskuse nikde neztratí, protože je vždy jeho součástí. Jakmile je úkol dokončený, uzavřete jej a máte celou diskusi pohromadě. 

Týmová komunikace přes úkoly

Chat

S lidmi ve firmě můžete komunikovat také pomocí chatu, který vidíte na pravé straně své obrazovky. Vidíte, zdali jsou přihlášeni nebo ne. Každému z nich můžete poslat pomocí chatu soukromou zprávu, kterou vidíte jen vy dva, jako účastníci diskuse. Pokud vám někdo napíše a vy nejste přihlášeni do systému, přijde vám upozornění do vašeho e-mailu. 

Sdílené poznámky

Sdílené poznámky fungují podobně jako úkoly. Také je nad nimi společná diskuse a všichni účastníci mohou připojovat své komentáře. 

Týmová spolupráce pomocí sdílených poznámek