Správa IT

První kroky IT manažera

Průvodce základy správy a údržby vašeho IT majetku a dalších provozních informací. ...celý článek

Co všechno dělá IT manager

IT manažer zajišťuje řízení IT ve firmě. Má na starosti jak stanovení strategie, směru, IT technologií a tak správu a... ...celý článek

Jak vytvářet vlastní formuláře IT helpdesku

Požadavky slouží ke zjednodušení a napřímení komunikace mezi uživateli (zaměstnanci) a IT. ...celý článek

Jak používat katalog IT služeb

Katalog IT služeb slouží pro popis všech IT služeb, které IT oddělení poskytuje zbytku organizace. ...celý článek

Jak a proč řídit IT služby ve firmě

Řízení IT služeb je založeno na kvalitních informacích o IT majetku, katalogu IT služeb a řízení požadavků. ...celý článek

Jak vytvořit katalog IT služeb, krok po kroku

Návod krok po kroku, jak vytvořit katalog IT služeb, jak popsat parametry služeb. ...celý článek