Řízení IT

První kroky IT manažera

Průvodce základy správy a údržby vašeho IT majetku a dalších provozních informací. ...celý článek

Co všechno dělá IT manager

IT manažer zajišťuje řízení IT ve firmě. Má na starosti jak stanovení strategie, směru, IT technologií a tak správu a... ...celý článek

Jak vytvářet vlastní formuláře IT helpdesku

Požadavky slouží ke zjednodušení a napřímení komunikace mezi uživateli (zaměstnanci) a IT. ...celý článek

Jak používat katalog IT služeb

Katalog IT služeb slouží pro popis všech IT služeb, které IT oddělení poskytuje zbytku organizace. ...celý článek

Jak a proč řídit IT služby ve firmě

Řízení IT služeb je založeno na kvalitních informacích o IT majetku, katalogu IT služeb a řízení požadavků. ...celý článek

Jak vytvořit katalog IT služeb, krok po kroku

Návod krok po kroku, jak vytvořit katalog IT služeb, jak popsat parametry služeb. ...celý článek

Role IT manager

IT manager je jedna ze základních rolí v Aptienu. ...celý článek

Jak používat evidenci software

Tato evidence je určená zejména pro IT manažery k evidenci softwaru a aplikací, které u vás ve firmě používáte. ...celý článek