Jak používat evidenci UPS a zdrojů

Datum poslední aktualizace: 19. 05. 2021

Přehled všech zdrojů a UPS ve vaší firmě

Tato evidence je určená k evidenci UPS, zdrojů nebo přepěťových ochran. Zde vedete jejich centrální evidenci ve vaší firmě a pro každé jednotlivé zařízení budete vědět jak praktické informace pro údržbu zdroje, tak informace, které potřebujete doložit z pohledu vašich zákonných povinností, jako je například likvidace baterie. 

Rozsah a struktura informací evidence je nastavena dle nejlepší praxe. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje, váš administrátor ji může změnit podle zvyklostí ve vaší firmě, nebo můžete využít našich expertních služeb.

Pro každé zařízení vedete základní informace:

  • Inventární číslo
  • Datum a cenu pořízení, dodavatele
  • Kde se zdroj nebo UPS nachází
  • Výkon UPS
  • Datumy kontrol, záruční doby nebo výměny baterie
  • Informace o likvidaci nebo vyřazení
  • Kdo ho používá nebo kde se používá