Co všechno dělá IT manager

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021

IT manažer zajišťuje řízení IT ve firmě. Má na starosti jak stanovení strategie, směru, IT technologií, tak správu a údržbu IT majetku. Má také na starost soulad IT s požadavky uživatelů uvnitř firmy. Lze tedy říci, že funguje jako člověk odpovědný za veškeré IT ale nad rámec toho se stará o soulad s informačními potřebami firmy. Stará se tedy o to, aby IT podporovalo požadavky a potřeby firmy a lidí pracujících ve firmě. 

 • Zajišťuje celkový soulad IT s informačními potřebami firmy
 • Zajišťuje správu IT majetku
 • Monitoruje změny v požadavcích na IT
 • Orientuje s v IT technologiích
 • Organizuje činnosti při zajišťování údržby IT technologií a majetku
 • Organizuje nebo provádí plánovanou a preventivní údržbu IT majetku
 • Řeší zásadní finanční situace a záležitosti při správě IT
 • Zajišťuje a odpovídá za IT bezpečnost 
 • Jedná s dodavateli IT služeb a IT technologií (dodavateli hardware i software) 
 • Vede smluvní dokumentaci k IT službám a technologiím i ke službám údržby IT
 • Řeší podpůrnou IT infrastrukturu objektů (napojení na sítě, napojení na internet, podniková počítačová síť)
 • Má na starost všechny podpůrné IT služby 
 • Odpovídá za evidenci a vyřizování námětů na zlepšení IT služeb
 • Vede katalog IT služeb ve firmě
 • Vede evidenci IT majetku (servery, počítače, software a veškerý další hardware)