Jak používat evidenci síťových prvků

Datum poslední aktualizace: 19. 05. 2021

Přehled všech vašich síťových prvků

Tato evidence je určená pro IT manažery k evidenci síťových prvků jako jsou routery, brány, switche nebo další síťové prvky, které ve vaší firmě používáte. Zde máte jejich centrální přehled. Evidence obsahuje všechny důležité informace od nákupu, uložení hesel nebo uložení nastavení zařízení až po vyřazení. 

Pro každý síťový prvek vedete základní informace:

  • Vedení informací o zařízení - výrobce a model, inventární číslo
  • Informace o tom, kdy jste jej pořídili, nebo uvedli do provozu nebo kde se nachází
  • Bezpečně uložené informace o přístupových údajích – administrátorské heslo
  • Záloha uloženého nastavení zařízení (např. cfg soubor)
  • Informace o likvidaci nebo vyřazení zařízení