Jak začít

První kroky v Aptienu

Aptien je elektronická kartotéka, která zároveň usnadňuje komunikaci ve firmě. ...celý článek

Vaše pracovní plocha

V postranní nabídce je hlavní menu, důležitá je také lišta s oblíbenými evidencemi nebo horní lišta, kde lze vyhledáv... ...celý článek

Jak začít pracovat s úkoly

Úkoly jsou základem spolupráce a řízení práce mezi uživateli. ...celý článek

Jak začít pracovat s evidencemi

Evidence vnímejte jako šanony, kde si vedete informace a každá evidence se soustředí na informace týkající se něčeho ... ...celý článek

Co všechno si můžete jako uživatel přizpůsobit

Každý uživatel si může své prostředí přizpůsobit. ...celý článek

Jak přepínat mezi rolemi, pokud jich máte více

Role řídí přístupová práva, definuje rozsah práce s daty. Můžete jich mít více a přepínat mezi nimi. ...celý článek

Jak začít používat hlídače na automatické hlídání termínů

Nastavte si hlídače , který vám automaticky zašle upozornění. ...celý článek