Základní pojmy

Domovská stránka

Domovská stránka je pouze vaše a můžete si jí přizpůsobit podle svých potřeb. ...celý článek

Evidence

Evidence jsou určené pro udržování a sdílení informací napříč firmou. ...celý článek

Položky, záznamy v evidenci

Jeden záznam v evidenci je stejný jako jeden řádek v Excelu. ...celý článek

Úkoly

Úkoly slouží jako základní komunikační nástroj mezi uživateli v Aptienu a nahrazují e-maily. ...celý článek

Balíček úkolů

Balíček úkolů je sada dílčích úkolů, které potřebujete sledovat pohromadě. ...celý článek

Detaily, pole

Detaily v evidenci jsou pole, která vyplňujete a vedete v nich informace. ...celý článek

Skupiny detailů

Do skupin detailů můžete dávat detaily, které jsou vůči sobě relevantní. ...celý článek

Poznámky

Soukromé poznámky slouží k zaznamenávání vašich nápadů. ...celý článek

Sdílené poznámky

Sdílené poznámky jsou takové, do kterých má přístup více uživatelů a mohou je komentovat nebo upravovat. ...celý článek

Dashboard evidence

Dashboard evidence je základní obrazovka jakékoliv evidence a obsahuje důležité informace. ...celý článek

Kategorie

Rozlišit položky v rámci evidence můžete pomocí kategorií, například v rámci evidence "Zaměstnanci" jsou rozlišeni km... ...celý článek

Archivovaná (vyřazená) položka

Vyřazená položka je schovaná a není dostupná pro běžnou práci, protože již není potřeba. ...celý článek

Firemní nástěnka

Nástěnka je skvělý nástroj pro komunikaci napříč firmou nebo jednotlivými týmy. ...celý článek

Přílohy

Přílohy jsou obrázky, dokumenty nebo jakékoliv jiné soubory, které můžete nahrát do systému. ...celý článek

Složky na přílohy

Složky na přílohy jsou především k roztřídění velkého množství příloh a k jejich ukládání. ...celý článek

Hlídači

Hlídači představují velmi užitečnou funkci především pro hlídání termínů. ...celý článek

Hlasování

Hlasování využijete při výběru místa na firemní večírek nebo podobné záležitosti. ...celý článek

Oblíbené položky

Označte si pomocí hvězdičky často používané jako své oblíbené položky. Oblíbené položky využijete při vyhledávání a v... ...celý článek

Tištěný předávací protokol

Tištěný předávací protokol slouží k předávání čehokoliv, co máte evidováno v Aptienu. ...celý článek

Digitální předávací protokol

Digitální předávací protokol slouží k elektronickému předávání majetku, vybavení, stroje, přístroje nebo jiného předm... ...celý článek

Akční tlačítka

Akční tlačítka jsou speciální tlačítka, kterým můžete nadefinovat vybrané akce. ...celý článek

Oblíbené evidence

Evidence nastavené jako oblíbené vidíte v liště evidencí a máte k nim tak rychlý přístup. ...celý článek

Šablony evidencí

Šablony evidencí jsou předpřipravené evidence, které jsou připraveny k okamžitému používání nebo úpravě. ...celý článek

Souvislosti (vazby)

Pomocí detailu vazba můžete propojit dvě položky z různých evidencí. ...celý článek

Export dat

Export data slouží k získání dat ze systému v podobě Excel tabulky. ...celý článek

Adresář zaměstnanců

Seznam kontaktů na zaměstnance ...celý článek

Prefix

Prefix je automaticky generovaný kód zobrazující se před názvem položky. ...celý článek

Typy uživatelů

V Aptienu se rozlišují tři různé typy uživatelů - kancelářský uživatel, intranetový uživatel a host. ...celý článek

Uživatel

Uživatel je konkrétní člověk, který systém používá. ...celý článek

Kancelářský uživatel

Kancelářský uživatel je běžný uživatel, který pracuje s plnou verzí systému a může využívat všech jeho možností. ...celý článek

Administrátor

Administrátor je uživatel s nejvyšším oprávněním, který spravuje celý systém. ...celý článek

Intranetový uživatel

Uživatel podnikového intranetu ...celý článek

Host

Host je uživatel, který přistupuje pouze k záznamům, které vy určíte a jedná se většinou o dodavatele nebo zákazníka. ...celý článek

Intranet

Intranet je speciální prostředí pro běžné uživatele například pro seznamování se směrnicemi. ...celý článek

Úložiště

Úložiště je speciální druh evidence a slouží k definici vašich míst nebo lokalit, kam můžete přiřadit nějaké vybavení. ...celý článek

Co je extranet

Extranet je stránka určená pro spolupráci s externími pracovníky nebo firmami, typicky s vašimi dodavateli nebo zákaz... ...celý článek

Událost

Událost je aktivita, která se konala v minulosti a máte o ní nějaký zápis nebo se terpve konat bude. ...celý článek

Zápis

Zápis je záznam o aktivitě nebo události, která se stala v konkrétní den a v konkrétním čase od-do. ...celý článek

Role

Role je v podstatě pracovní zařazení uživatele. Definuje jeho práva a rozsah práce. ...celý článek

Osobní karta zaměstnance

Osobní karta zaměstnance obsahuje přehled důležitých informací ke každému zaměstnanci. ...celý článek