Základní pojmy

Témata

Evidence

Evidence jsou určené pro udržování a sdílení informací napříč firmou. ...celý článek

Položky, záznamy v evidenci

Jeden záznam v evidenci je stejný jako jeden řádek v Excelu. ...celý článek

Co jsou šablony evidencí

Šablony evidencí jsou předpřipravené evidence, které jsou připraveny k okamžitému používání nebo úpravě. ...celý článek

Archivovaná (vyřazená) položka

Vyřazená položka je schovaná a není dostupná pro běžnou práci, protože již není potřeba. ...celý článek

Detaily, pole v evidenci

Detaily v evidenci jsou pole, která vyplňujete a vedete v nich informace. ...celý článek

Skupiny detailů v evidencích

Do skupin detailů můžete dávat detaily, které jsou vůči sobě relevantní. ...celý článek

Dashboard evidence

Dashboard evidence je základní obrazovka jakékoliv evidence a obsahuje důležité informace. ...celý článek

Kategorie v evidenci

Rozlišit položky v rámci evidence můžete pomocí kategorií, například v rámci evidence "Zaměstnanci" jsou rozlišeni km... ...celý článek

Přílohy v evidenci

Přílohy jsou obrázky, dokumenty nebo jakékoliv jiné soubory, které můžete nahrát do systému. ...celý článek

Složky na přílohy a dokumenty

Složky na přílohy jsou především k roztřídění velkého množství příloh a k jejich ukládání. ...celý článek

Oblíbené položky

Označte si pomocí hvězdičky často používané jako své oblíbené položky. Oblíbené položky využijete při vyhledávání a v... ...celý článek

Hlídači

Hlídači představují velmi užitečnou funkci především pro hlídání termínů. ...celý článek

Úkoly

Úkoly slouží jako základní komunikační nástroj mezi uživateli v Aptienu a nahrazují e-maily. ...celý článek

Balíček úkolů

Balíček úkolů je sada dílčích úkolů, které potřebujete sledovat pohromadě. ...celý článek

Online žádosti a hlášení

Žádosti a hlášení umožňují zaměstnancům pomocí jednoduchých formulářů například žádat o dovolenou nebo cokoliv jiného. ...celý článek

Žadatel

V tomto článku se dozvíte, kdo je žadatel a co může dělat. ...celý článek

Sdílené poznámky

Sdílené poznámky jsou takové, do kterých má přístup více uživatelů a mohou je komentovat nebo upravovat. ...celý článek

Hlasování

Hlasování využijete při výběru místa na firemní večírek nebo podobné záležitosti. ...celý článek

Akční tlačítka

Akční tlačítka jsou speciální tlačítka, kterým můžete nadefinovat vybrané akce, jako jsou například předávací protokoly. ...celý článek

Co je to princip malých dat (Small Data Approach)

V tomto článku se dozvíte, co je to small data approach ...celý článek

Oblíbené evidence

Evidence nastavené jako oblíbené vidíte v liště evidencí a máte k nim tak rychlý přístup. ...celý článek

Souvislosti (vazby)

Pomocí detailu vazba můžete propojit dvě položky z různých evidencí. ...celý článek

Prefix

Prefix je automaticky generovaný kód zobrazující se před názvem položky. ...celý článek

Intranet

Intranet je speciální prostředí pro běžné uživatele například pro seznamování se směrnicemi. ...celý článek

Místa a úložiště

Úložiště je speciální druh evidence a slouží k definici vašich míst nebo lokalit, kam můžete přiřadit nějaké vybavení. ...celý článek

Událost

Událost je aktivita, která se konala v minulosti a máte o ní nějaký zápis nebo se terpve konat bude. ...celý článek

Zápis

Zápis je záznam o aktivitě nebo události, která se stala v konkrétní den a v konkrétním čase od-do. ...celý článek