Zápis

Datum poslední aktualizace: 25. 08. 2021
Pomohl Vám tento článek?
11 z celkových 14 článek pomohl.

Zápis je záznam o události

Zápis je záznam z jednání nebo z jiné aktivity, například z opravy nebo údržby. Je to událost v kalendáři v konkrétním čase od-do. Zápisy tvoříte z evidencí a jsou tedy automaticky připojené vždy k položce, ze které zápis tvoříte. Navíc se zápis automaticky připojí také ke všem účastníkům

zápis

Jak využít zápisy

Aktivitou o které děláte zápis může být jednání (pak tvoříte zápis z jednání) nebo aktivitou může být nějaká údržba (pak vytváříte záznam o údržbě). Aktivity a zápisy tedy můžete využít pro přehledné a snadno vyhledatelné zápisy ze schůzek, zaznamenávat technické kontroly či opravy u vašeho firemního majetku a další. 

Veřejný nebo soukromý zápis

Veřejný zápis

Zápisy jsou ve výchozím nastavení veřejné, tedy zápis může otevřít a číst kdokoliv, kdo má do dané evidence přístup. Je tím usnadněno sdílení informací. Všechny zápisu jsou tedy veřejné, pokud je neoznačíte jako privátní. 

Soukromý, privátní zápis

Když zápis vytváříte, máte možnost ho označit jako privátní. Jeho obsah pak vidí pouze účastníci. Navíc máte možnost nastavit, co mohou jednotliví účastníci se zápisem dělat.