Co všechno dělá BOZP manažer

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021

BOZP manažer zajišťuje soulad firemních procesů s legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti. Stará se tedy o to, aby firma požadavky BOZP splnila, aby byly přeneseny do firemních procesů pomocí směrnic, pracovních postupů a jiných dokumentů a aby tyto procesy byly řádně vykonávány. Má tedy na starosti také řízení rizik vyplývajících z ochrany zdraví a do jeho odpovědnosti patří reporting souladu, jednání s úřady.

Typická náplň práce BOZP manažera

  • Monitoruje změny v požadavcích na BOZP
  • Připravuje reporting o řízení shody s požadavku BOZP
  • Navrhuje a zavádí program shody organizace v oblasti BOZP (procesy a předpisy)
  • Komunikuje s úřady ohledně BOZP
  • Vytváří firemní komunikaci o dodržování předpisů BOZP
  • Koordinuje a plánuje požadovaná školení o dodržování BOZP předpisů
  • Zajišťuje a řídí procesy shody BOZP
  • Zajišťuje BOZP vzdělávání dovnitř firmy
  • Řídí nápravní a preventivní opatření vyplývající z rizik nebo porušení zdraví na pracovišti
  • Odpovídá za evidenci a vyřizování pracovních úrazů