Jak používat evidenci pracovních ochranných pomůcek

Datum poslední aktualizace: 24. 09. 2021

Přehled pracovních ochranných pomůcek a prostředků ve vaší firmě

Tato evidence je určená k evidenci pracovních ochranných pomůcek a prostředků. Zde vedete jejich centrální evidenci ve vaší firmě a pro každé jednotlivé zařízení vedete jak praktické informace, tak i zákonné informace a termínyBudete mí přehled, komu jsou jednotlivé ochranné pomůcky přiděleny. 

Vedení informací o osobních ochranných pomůckách v celé firmě

  • Hlídání zákonných termínů ochranných pomůcek a prostředků
  • Přehled poskytnutých pracovních pomůcek jednotlivým zaměstnancům  (svěřené i vrácené)
  • Hlídání expirace pracovních pomůcek nebo intervaly pro kalibraci
  • Dohledání nákupních dokladů a informací o záruk
  • Informace o prokazatelném seznámení s používáním OOPP  - k tomu využijete seznamování se směrnicemi

Evidenční list OOPP

Pro každou ochrannou pomůcku nebo prostředek vedete povinné i potřebné informace:

  • Detailní informace ke každému OOPP
  • Informace o nákupu nebo certifikaci ochranných prostředků
  • Údaje o expiraci OOPP
Evidence ochranných pracovních pomůcek a prostředků