Šablony evidencí

Datum poslední aktualizace: 12. 05. 2021
Pomohl Vám tento článek?
13 z celkových 16 článek pomohl.

Tento článek je určen pouze administrátorům.

Šablony jsou předpřipravené evidence

Evidence lze měnit a přidávat podle potřeb vaší firmy. Evidenci si můžete vytvořit buď zcela vlastní od základu (tj. založíte ji prázdnou) nebo pokud ji nechcete vymýšlet, můžete použít nějakou šablonu z nabídky. Jsou to oborové a tematicky předpřipravené šablony, které můžete následně upravit. 

Cílem šablon je přinést vám nejlepší praxi a usnadnit a urychlit nasazení systému ve vaší organizaci.

Každá evidence obsahuje sadu předdefinovaných detailů, které jsou připravené na základě nejlepší praxe. To nutně neznamená, že vám bude stoprocentně vyhovovat. Každou šablonu si můžete přizpůsobit - to může udělat pouze administrátor vašeho systému. Jako administrátor můžete smazat nepotřebné detaily, vytvořit nové, seskupit nebo přeskupit detaily do ucelených částí (skupin detailů), změnit typy polí, respektive detailů (například z volného textu na výběr z předem daných možností), vytvořit nové kategorie a tak dále.

přehled šablon

Jak šablonu evidence použít?

Při zakládání evidence se můžete rozhodnout, zdali ji založíte zcela prázdnou nebo zdali použijete některou šablonu z nabídky. Je to podobné jako kdybyste vytvářeli nový excelový sešit - také můžete použít prázdný nebo využít připravenou šablonu.