Jak používat webové služby

Datum poslední aktualizace: 10. 06. 2021
Pomohl Vám tento článek?
2 z celkových 4 článek pomohl.

Práce s webovými službami

 • Platforma Aptien.com poskytuje webové služby pro čtení dat a pro zápis dat do databáze   
 • Webové služby fungují pod konkrétním uživatelem 
 • Jejich oprávnění přístupu k datům jsou tedy dána rozsahem oprávnění uživatele (v konkrétní roli) 
 • Můžete buď využít existujícího uživatele (konkrétního člověka) nebo založit nového
 • Seznam volání jednotlivých webových služeb se zaznamenává v administraci Aptien.com pod konkrétním uživatelem
 • V administraci je seznam logů volání WS 
 • V logu je zaznamenán datum a čas volání WS, vstupní a výstupní parametry dané WS

Obecná pravidla pro webové služby

 • Pokud nejsou zadané všechny povinné vstupní parametry nebo vstupní parametry nejsou v odpovídající struktuře, výstupní zpráva na toto upozorní volající systém
 • Pokud žádný záznam nevyhovuje vstupním parametrům, výstupní zpráva bude prázdná
 • V případě, že nebude umožněn přístup k informacím, zpráva vrátí tuto informaci volajícímu systému
 • V případě jiné (např. systémové) chyby, vrátí služba tuto informaci volajícímu systému
 • Díky standardizaci jednotlivých komponent objektů služby, není striktně nutné zachování pořadí a výčet vstupních parametrů služeb

Uživatelé pro webové služby

 • Webové služby fungují pod konkrétním uživatelem
 • Můžete buď využít existujícího uživatele (konkrétního člověka, například Jan Novák) nebo založit nového a pojmenovat jej po aplikaci, která ji využívá (například Webová služba aplikace XY)
 • Změny v datech nesou auditní stopu a tedy všechny změny v datech provedené pod konkrétním uživatelem nesou informaci o tom, že ten konkrétní uživatel změny provedl. Pokud tedy webová služba provádí změny v datech pod uživatelem „Jan Novák“ , bude u změn označen „Jan Novák jako autor změn"

Doporučení k použití webových služeb

 • Založte nového uživatele
 • Nazvěte jej podle aplikace, která WS volá (Například. Personální systém) 
 • WS se zaloguje pod tímto uživatelem a všechny změny bude provádět pod tímto jménem 

Kde a jak jsou webové služby dostupné

 • Webové služby jsou přístupné na serveru ve WSDL standardu 
 • Jsou dostupné každému uživateli, který je může používat v rozsahu svého oprávnění. Nedostane se tedy k webovým službám, na které nemá oprávnění
 • Na URL adrese /ws.wsdl
 • Každý zákazník je má dostupné na adrese: https://INSTANCEZAKAZNIKA.aptien.com/ws.wsdl