Co všechno dělá správce smluv

Datum poslední aktualizace: 11. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Sofware pro evidenci a správu smluv Evidence smluv
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Správce smluv (administrátor smluv) má na starosti smlouvy v organizaci. Jeho odpovědností je jejich centrální evidence, zdali jsou v pořádku uložené, naskenované a přístupné těm, co je potřebují. Také monitoruje platnost smluv a dopady povinností, které ze smluv vyplývají. 

Typická náplň práce administrátora smluv

  • Centrální evidence podepsaných, platných a účinných smluv za celou organizaci
  • Koordinace dílčích evidencí smluv napříč organizací a různými typy smluv
  • Skenování a ukládání podepsaných smluv, extrakce klíčových informací ze smluv (zejména datum a smluvní strany)
  • Monitoring, analýza a hlídání povinností ze smluv vyplývajících pro organizaci, zajištění, že firma plní své závazky
  • Distribuce smluv v organizaci 
  • Předkládání a příprava vytvořených smluv k podpisu a jejich distribuce smluvním stranám
  • Udržování aktuálních informací o platných a účinných smlouvách 
  • Řízení přístupu pro další lidí v organizaci ke smlouvám (koordinace toho, kdo má ke které smlouvě přístup)
  • Propojení všech souvislostí smluv napříč organizací
  • Vedení evidence dalších smluvních dokumentů, například plné moci 
Kam pokračovat dále