Jak jsou data zabepečena?

Datum poslední aktualizace: 03. 08. 2022
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá

Aptien je také cloudová aplikace, je provozován v zabezpečeném cloudu. Nemusíte se starat o provoz serverů, platit odborníky a tím zvyšovat své náklady. To vše zajišťujeme my. Vaše data jsou bezpečně izolována od dat ostatních klientů a je tak zaručena vysoká míra bezpečnosti. 

Data jsou ukládána pouze na serveru, na vašem zařízení nejsou. Proto se vám data neztratí, i když o svůj počítač přijdete. Jsou v bezpečí a zálohovaná. Přenos dat mezi vaším počítačem a úložištěm je zabezpečen pomocí šifrování (TLS). Je tak zajištěno, že se k nim nikdo jiný kromě vás nedostane. 

Certifikace bezpečnosti našeho cloudu

Data v našem cloudu jsou uložena v datovém centru, které se stará o jejich základní bezpečnost, abyste o svá data nepřišli. V datovém centru jsou servery v bezpečí. 

  • Datové centrum zajišťuje fyzickou bezpečnost - například ochranu proti nehodám a živelným pohromám, jako je požár, povodeň, krádež nebo jiné možné zničení serverů či disků v nich.
  • Zajišťují také kybernetickou bezpečnost a ochranu proti různým útokům z internetu (například DDoS útok). 

To znamená, že zajišťuje, aby se nemohlo nic stát se servery ani s disky, na kterých jsou vaše data uložena. Takovou míru bezpečí, jako mají profesionální datová centra, dokáže vybudovat málokterá firma. Nikdo z datového centra neví, které konkrétní klienty u nich provozujeme. Naše datová centra, která používáme mají následující certifikace pro svůj provoz:

  • AICPA SOC Reporty
  • HIPAA Certifikace
  • ISO 27000
  • NIST 800-53
  • PCI DSS Certifikace
  • TIA 942

Vaše data jsou v oddělené databázi 

Váš účet není ve sdíleném cloudovém úložišti, ale každý náš zákazník má svojí oddělenou a izolovanou databázi. O vše se staráme my v rámci vašeho předplatného. Pokud ovšem z nejrůznějších důvodů nechcete, můžete ho provozovat i na svých vlastních serverech. Aplikace chrání data na úrovni uživatelů. Přístup k datům máte pouze vy a vaši uživatelé, tedy ti, komu jste sami přidělili oprávnění. Komunikace mezi vašimi počítači a serverem (data, která jsou zrovna přenášena) je chráněna šifrováním (https), databáze s daty (data, která jsou uložena na serveru) je také šifrovaná. Vše je tedy pouze ve vašich rukách.

Ochrana proti selhání pomocí zálohování

Vaše data jsou pravidelně zálohována. Provádíme denní zálohy s možností návratu až 30 dní zpět.

Ochrana přenosu dat šifrováním proti útokům

Jaké metody používáme pro šifrování dat?

  • Přenos dat mezi serverem a uživateli je šifrovaný pomocí TLS 1.3 (minimálně TLS 1.2)
  • Uživatelská hesla jsou šifrovaná a solená

Oprávnění k datům řídí administrátor

Jen vy jako administrátor stoprocentně řídíte kdo a k jakým datům bude mít přístup. Pro udržení bezpečnosti je ale důležité, aby každý z uživatelů měl silné heslo a držel jej v tajnosti. Prozrazením hesla nebo jeho nedostatečností můžete svá data ohrozit.