Jak jsou data zabepečena?

Datum poslední aktualizace: 10. 06. 2021
Pomohl Vám tento článek?
2 z celkových 4 článek pomohl.

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá

Aptien je také cloudová aplikace, je provozován v privátním podnikovém a zabezpečeném cloudu.

Data jsou ukládána pouze na serveru, na vašem zařízení nejsou. Proto se vám data neztratí, i když o svůj počítač přijdete. Jsou v bezpečí a zálohovaná na serveru u nás v cloudu. Přenos dat mezi vaším počítačem a úložištěm je zabezpečen pomocí šifrování (SSL). Je tak zajištěno, že se k nim nikdo jiný kromě vás nedostane. 

Oprávnění k datům řídí administrátor

Jen vy jako administrátor stoprocentně řídíte kdo a k jakým datům bude mít přístup. Pro udržení bezpečnosti je ale důležité, aby každý z uživatelů měl silné heslo a držel jej v tajnosti. Prozrazením hesla nebo jeho nedostatečností můžete svá data ohrozit.

Každý zákazník má oddělenou databázi

Každý zákazník má oddělenou databázi. Není to tedy pouhý účet ve sdíleném cloudovém úložišti. O vše se staráme my v rámci vašeho předplatného. Pokud ovšem z nejrůznějších důvodů nechcete, můžete ho provozovat i na svých vlastních serverech.

Tři vrstvy zabezpečení  

Nemusíte se starat o provoz serverů, platit odborníky a tím zvyšovat své náklady. To vše zajišťujeme my. Vaše data jsou bezpečně izolována od dat ostatních klientů a je tak zaručena vysoká míra bezpečnosti. 

Zabezpečení v datovém centru

Datové centrum se stará o fyzickou bezpečnost. Zajišťuje, aby se nemohlo nic stát se servery ani s disky, na kterých jsou vaše data uloženy. Například zabezpečuje, aby servery nemohly vyhořet, nemohly být vyplaveny nebo dokonce ukradeny. Takovou míru bezpečí, jako mají profesionální datová centra, dokáže vybudovat málokterá firma. Nikdo z datového centra neví, které konkrétní klienty u nich provozujeme. 

Datová centra se starají o to, abyste o data nepřišli. Zajišťují fyzickou bezpečnost - například ochranu proti nehodám a živelným pohromám, jako je požár, povodeň, krádež nebo jiné možné zničení serverů či disků v nich. V datovém centru jsou servery v bezpečí. Zajišťují také kybernetickou bezpečnost jako je ochrana proti různým útokům z internetu (například DDoS útok). 

Zabezpečení virtuálního serveru

Virtuální server se stará o výkon. Virtuální servery spravujeme my sami, a proto vám můžeme garantovat jejich provoz. Používáme VMware nebo Hyper-V. Poskytovatel datového centra nemá do virtuálního serveru přístup, jeho role končí tím, že nám poskytuje výpočetní výkon a úložiště. Protože je vaše databáze na virtuálním serveru šifrovaná, ani my k vašim datům nemáme přístup.

Zabezpečení aplikace

Aplikace chrání data na úrovni uživatelů. Přístup k datům máte pouze vy a vaši uživatelé, tedy ti, komu jste sami přidělili oprávnění. Komunikace mezi vašimi počítači a serverem (data, která jsou zrovna přenášena) je chráněna šifrováním (https), databáze s daty (data, která jsou uložena na serveru) je také šifrovaná. Vše je tedy pouze ve vašich rukách.

Výběr serveru, na který budou vaše data uložena, podléhá tomu, aby bylo umístění výhodné pro vás - naše klienty. Vaše data jsou tedy umístěna tak, aby k vám byla co nejblíže a také aby jejich umístění vyhovovalo legislativním nárokům. Proto jsou data evropských zákazníků umístěna vždy v Evropě. 

Certifikace bezpečnosti našich datových center

Datová centra, která používáme mají následující certifikace pro svůj provoz:

  • AICPA SOC Reporty
  • HIPAA Certifikace
  • ISO 27000
  • NIST 800-53
  • PCI DSS Certifikace
  • TIA 942