Domovská stránka

Datum poslední aktualizace: 07. 02. 2022
Pomohl Vám tento článek?
23 z celkových 26 článek pomohl.

Domovská stránka obsahuje vaše informace

Na domovské stránce (Home) najdete jako kancelářský uživatel ty podstatné informace, které se týkají přímo vás. V horní části vidíte aktuální datum, vaše časové pásmo a roli, ve které zrovna v systému pracujete. Na vaši domovskou stránku se dostanete kdykoli z ikony domečku vlevo z postranního menu nebo nahoře v záložkách. Plocha vaší domovské stránky je složena z různých bloků (widgets), které zde můžete libovolně přesouvat přetažením myší, zapínat nebo vypínat. Na své domovské stránce najdete tyto základní bloky:

  • Můj pracovní prostor, kde najdete všechny vaše evidence, pro jejich zobrazení v liště evidencí si evidenci označte hvězdičkou jako oblíbenou
  • Co je nového, kde vidíte nové informace z úkolů, na kterých pracujete a blížící se termíny úkolů 
  • Moje dokumenty: místo, kam si můžete uložit jakýkoliv soubor, aniž by byl viditelný jakémukoliv dalšímu uživateli. Soubory můžete následně přesouvat do složek, vašich projektů nebo jiných položek
  • Moje souvislosti: zde vidíte výčet všech souvislostí, které se vás týkají. Vidíte zde například majetek, který vám byl svěřený nebo projekty, na kterých aktuálně pracujete
  • Mé aktivity ukazuje graf, ve kterém vidíte, jak hodně v systému pracujete
  • Pokud máte uložený filtr s vyhledáváním v evidenci, můžete si jej také zobrazit rovnou na vaší domovské stránce
domovská stránka